KID Sverige

KID granskas en gång om året, se den senaste versionen som finns tillgänglig på vår hemsida (www.baloise-international.lu/kid). Om KID eller webbplatsen inte är tillgänglig, vänligen kontakta oss på adress: priips@baloise.lu.

KID Generic

KID Product name
KID ProFolio

Specific Information Document

KID Product name
KID Aterhallsam
KID Defensiv
KID Balanserad
KID Dynamisk
KID Aggressiv