Klachten

Bâloise Vie Luxembourg S.A. wil haar cliënten contracten bieden die volledig voldoen aan hun verwachtingen en eisen. Daarom heeft Bâloise Vie Luxembourg S.A. een beleid vastgesteld voor klachtenbeheer, evenals een procedure voor klachtenafwikkeling. Hiermee kunnen wij aan uw wensen voldoen en, indien nodig, maatregelen nemen om onze klanttevredenheid te versterken.

Indien u wilt, kunt u ons beleid voor de afhandeling van klachten raadplegen.

Neem in het geval van een klacht contact op met de afdeling Contentieux van Bâloise Vie Luxembourg S.A., hetzij per e-mail: qualite@baloise.lu, hetzij per post L-8070 BERTRANGE, rue du Puits Romain, 23, hetzij per telefoon: +352 290 190 225.

Uw klacht moet zijn opgesteld in het Luxemburgs, het Duits, het Frans of het Engels; vermeld tevens uw contractnummer en beschrijf nauwkeurig waarom u ontevreden bent. Wij sturen u een ontvangstbevestiging om u te laten weten dat de klacht in behandeling is genomen en stellen alles in het werk om uw klacht binnen 30 dagen af te handelen. Indien het ons niet mogelijk is deze termijn aan te houden, dan informeren wij u hierover.

Deze mogelijkheid om eventuele klachten en bezwaren bij ons te melden, komt bovenop de mogelijkheid die u hebt om, in Luxemburg, een beroep te doen op het Commissariat aux Assurances (L-1840 Luxembourg, 7, Boulevard Joseph II. Tel: +353 22 69 11-1 of via e-mail: commassu@commassu.lu) of op ombudsdienstvan de ACA (Association des Compagnies d'Assurances), door gebruik te maken van het aanvraagfomulier voor bemiddeling (formulaire de demande en médiation) dat u vindt op de site www.aca.lu.

Indien u niet in Luxemburg woont, kunt u zich ook wenden tot de autoriteit die in uw land van woonplaats is aangewezen om klachten van verzekeringnemers/onderschrijvers in ontvangst te nemen.

Het gebruik van een van deze mogelijkheden weerhoudt u er op geen enkele manier van om uw rechten te doen gelden voor een bevoegde rechtbank.