lutte-blanchiment

Strijd tegen witwaspraktijken

Luxemburg is een van de eerste landen die een wet invoerde in de strijd tegen witwaspraktijken. In eerste instantie was deze strijd gericht tegen kapitaal uit de drugshandel. Inmiddels is het toepassingsgebied echter uitgebreid, vooral door de uitbreiding van de definitie van witwassen, en van de lijst van primaire inbreuken, alsook van de betrokken beroepen. De maatregelen zijn op de eerste plaats preventief. Financiële instellingen, waaronder verzekeringsmaatschappijen hebben de verplichting om de identiteit van hun cliënt of van de effectieve begunstigde te controleren voordat zij een zakelijke relatie aangaan of een transactie uitvoeren.

Gedurende de tijd dat zij een relatie met de cliënt onderhouden, moeten deze financiële instellingen alle transactieaanvragen onderzoeken, in het bijzonder wat betreft de oorsprong van de middelen. Zij moeten op eigen initiatief de afdeling financiële inlichtingen van het Luxemburgse openbaar ministerie op de hoogte te stellen van feiten die op witwaspraktijken duiden.