Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) są poddawane przeglądowi raz w roku. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją dostępną na naszej stronie internetowej (www.baloise-international.lu/kid). W przypadku, gdy Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) lub strona internetowa są niedostępne, prosimy o kontakt pod adresem: priips@baloise.lu.

KID Generic

KID Product name
KID ProFolio

Specific Information Document

KID Product name
KID Konserwatywny
KID Defensywny
KID Zrównoważony
KID Dynamiczny
KID Agresywny
Top