KID granskas en gång om året, se den senaste versionen som finns tillgänglig på vår hemsida (www.baloise-international.lu/kid). Om KID eller webbplatsen inte är tillgänglig, vänligen kontakta oss på adress: priips@baloise.lu.

KID Generic

KID Product name
KID ProFolio

Specific Information Document

KID Product name
KID Aterhallsam
KID Defensiv
KID Balanserad
KID Dynamisk
KID Aggressiv
KID Reducerad likviditets EUR
KID Reducerad likviditets USD
Top