Miksi luxemburgilainen henkivakuutus sopii suomalaisille?

Victor Pauly - Wealth Planner - Wealth Management and Product Development International Life Department
15. tammikuuta 2021
Luxemburg on tunnettu poliittisesti ja taloudellisesti vakaana maana. Yhtenä Euroopan finanssikeskuksista maa pystyy tarjoamaan erityisiä etuja henki- ja sijoitusvakuutuksille. Yksi merkitävimmistä eduista on vakuutusten vaivaton siirrettävyys maasta toiseen. Luxemburgilanen vakuutus mahdollistaa myös tulevaisuuden suunnittelun laajemmin, on sitten kyse vakuutetusta tai edunsaajasta.

Houkutteleva verojärjestelmä

Jokainen vakuutuksenottaja tai edunsaaja, joka ei asu Luxemburgissa ja solmii luxemburgilaisen henkivakuutuksen, hyötyy Luxemburgin verotuksesta. Tämä tarkoittaa että vakuutettu ja edunsaaja maksavat veroja vain sen hetkiseen kotimaahansa.

Luxemburgin ainutlaatuinen sijoittajien turvakolmio (Triangle of security)   

”Triangle of security” on lakiin perustuva kolmikantasopimus, jossa osapuolina on vakuutusyhtiö, säilyttäjäpankki ja vakuutusvalvoja Commissariat aux Assurances (CAA).

Vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan varat on eriytetty ja varat säilytetään  säilyttäjäpankissa pankin taseen ulkopuolella

Vakuutuksenottajilla on erittäin vahva etuoikeus (Super Privilege) teknisessä reservissä oleviin varoihin; "turvakolmiojärjestelmä" takaa nopean takaisinmaksun pankin tai vakuutusyhtiön mahdollisen konkurssin yhteydessä.

Lisäksi vakuutusyhtiön konkurssissa vakuutuksenottajilla tai edunsaajilla, riippumatta asuinmaastaan, on oikeus henkivakuutuksen kohde-etuuksiinja heillä on etusija muihin vakuutusyhtiön velkojiin nähden.

Laaja sijoitusvalikoima

Luxemburgin henkivakuutus mahdollistaa laajan sijoitusvalikoiman.

Luxemburgin henkivakuutus mahdollistaa vakuutuksenottajalle sijoittaa perinteisiin osake ja joukkovelkakirjoihin, johdannaisiin, kiinteistörahastoihin ja pääomasijoitusrahastoihin.

Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja Luxemburgin vakuutusten on myös vastattava näihin muuttuviin tarpeisiin. Tästä syystä Bâloise perusti joulukuun alussa 2020 oman ESG-yhteissijoitusrahastonsa.

Sen lisäksi, että kohde-etuudet ovat monipuoliset, Luxemburgin henkivakuutus mahdollistaa myös sukupolvien välisen ja kansainvälisen rajat ylittävän suunnittelun. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii “Dedicated Ubrella Fund“ -rahasto. Tämä soveltuu erinomaisesti varsinkin jos  vakuutuksenottajat asuvat eri maissa. Tällä tavalla vakuutuksenottaja voi yhdistää omaan vakuutukseensa ja sijoituksiinsa kaikki perheenjäsenet.             

Räätälöidyt ratkaisut

Bâloise yhdistää varallisuuden suunnittelun ja sijoittamisen.

  • Perinteinen sijoitussidonnaisen henkivakuutus
  • Henkivakuutus, jonka pääelementti on sijoituksia suurempi kuolemanvastuu,
  • Puhdas henkiturvavakuutus yksityishenkilöille tai yrityksille  vakuuttamaan avainhenkilönsä kuoleman varalta.

Pystymme vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin elämäntilanteisiin. Esimerkiksi asiakkaan muuttaessa ulkomaille voimme siirtää vakuutuksen asiakkaan uuteen kotimaahan. Nämä tapaukset on aina tutkittava tapauskohtaisesti.

Jos haluat tietää enemmän tuotteistamme tai Luxemburgin verotuksesta, olethan yhteydessä meihin.

Top