Bâloise Vie Luxembourg

Eturistiriitojen hallinta

Bâloise Vie Luxembourg S.A. pitää tärkeänä eturistiriitojen hallintaa, erityisesti jos ne voivat varantaa asiakkaan edun.

Yrityksenä Bâloise Vie Luxembourg S.A. palvelee kaikkien osapuolten etua. Nämä edut ovat usein yhteneväiset, mutta ne voivat myös poiketa toisistaan tai olla vastakkaiset. Tämän vuoksi niiden käsittelemiseksi on oltava asianmukaiset järjestelmät.

Ristiriitojen käsittelyä koskevalla politiikallaan Bâloise Vie Luxembourg S.A.ilmaisee menettelytavat, joiden avulla se voi hallita näitä ongelmia kohdellen sidosryhmiä lojaalisti, oikeudenmukaisesti ja ammattimaisesti. Politiikka edistää oikeaa ja eettistä käyttäytymistä ja hyvää yritysjohtamista voimassa olevien säädösten ja Bâloise Vie Luxembourg S.A.:n toimintaohjeiden mukaisesti. Siinä myös kuvataan mahdolliset eturistiriitatilanteet ja käytössä olevat mekanismit niiden havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi.

Bâloise Vie Luxembourg S.A.:n johto on hyväksynyt tämän politiikan, ja sen katsotaan olevan olennainen osa Bâloise Vie Luxembourg S.A.:n tarjoamien palvelujen toimintaa ja jatkuvuutta.

Jos haluat tutustua eturistiriitoja koskevaan politiikkaan, lähetä pyyntö seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: info@baloise.lu.

Top