Bâloise Vie Luxembourg

Henkivakuutus palvelujen vapaan tarjoamisen järjestelmässä

Palvelujen vapaa tarjonta

Kolmannessa henkivakuutusdirektiivissä säädetyn palvelujen vapaan tarjonnan (PVT) -periaatteen tarkoituksena on luoda yhtenäismarkkinat vakuutusalalle.

Direktiivi myöntää kaikille hyväksytyille vakuutusyhtiöille, jotka on perustettu Euroopan unionin jäsenmaassa, oikeuden EU:n laajuiseen toimilupaan. Sen turvin ne voivat harjoittaa toimintaa kaikissa muissakin EU-maissa ilman, että niitä on fyysisesti perustettu kyseisessä maassa.

Näin ollen yhden EU-maan asukas voi solmia henkivakuutuksen toisessa EU-maassa perustetulta vakuutuksenantajalta. Huomaa, että sekä vakuutuksenottajan että -antajan on noudatettava tiettyjä ehtoja, jotka ovat luonteeltaan pääasiassa oikeudellisia ja verotuksellisia.

Kaikki tämä huomioiden kolmas henkivakuutusdirektiivi on luonut suotuisan ympäristön todellisen eurooppalaisen henkivakuutusmarkkinan perustamiselle, sillä kuluttajilla on erityistarpeidensa täyttämiseksi käytettävissään laaja tuote- ja palveluvalikoima.

Lukuisat vakuutuksenantajat ovat valinneet Luxemburgin sillanpääasemakseen tuotteidensa jakelua varten palvelujen vapaata tarjontaa varten koko Euroopan unionissa. Tämä on osoituksena vankasta ammattitaidosta ja suotuisasta ympäristöstä.

Palvelujen vapaa tarjonta kattaa nyt suurimman osan Luxemburgin vakuutusmarkkinoista; sen osuus on yli 80 prosenttia kerätyistä vakuutusmaksuista.

Lue lisää:

Liikkuvuus

Koska asiakkaidemme liikkuvuus lisääntyy jatkuvasti, annamme ...

Verotukseen liittyvät seikat

Luxemburgin henkivakuutussopimuksen verotus on neutraalia Luxemburgin ...

Pääperiaatteet

Luxemburgin henkivakuutus on sijoituskonsepti, jossa yhdistyvät vakuutuksen ...

Top