Vakuutuksenottajan suoja

Henkivakuutuksen ottajille Luxemburg tarjoaa Euroopassa ainutlaatuisen sijoittajansuojan. Tämä sijoittajansuojajärjestelmä, joka kuuluu Luxemburgin vakuutussopimuslain alaisuuteen ja joka tunnetaan nimityksellä "Turvakolmio", varmistaa sijoittajan varojen pitämisen oikeudellisesti ja fyysisesti erillään vakuutusyhtiön osakkaiden ja velkojien varoista.

Käytännössä henkivakuutussopimuksiin liittyvät varat ("vakuutustekninen vastuuvelka") talletetaan – muista yrityksen sitoumuksista erillään – säilyttäjäpankkiin, jonka Luxemburgin vakuutusvalvoja (Commissariat aux Assurances) on hyväksynyt etukäteen.

turvakolmio

"Turvakolmion" perustana on kolmenvälinen talletussopimus vakuutusyhtiön, valitun säilyttäjäpankin ja Luxemburgin vakuutusvalvojan välillä.

Luxemburgin vakuutusvalvoja seuraa varojen erottelua 3 kuukauden välein. Vakuutusyhtiön ajautuessa konkurssiin Luxemburgin vakuutusvalvoja voi estää sellaisten tilien käytön, joilla vakuutusteknisiä vastuuvelkoja säilytetään, suojatakseen vakuutuksenottajien oikeuksia.

Lisäksi vakuutuksenottajilla on erioikeus, jonka nojalla he saavat vakuutusyhtiön velkojista etuoikeusaseman ja ensisijaisen vaatimusoikeuden vakuutusteknisestä vastuuvelasta vastaaviin varoihin. Tätä ensisijaista etuoikeutta sovelletaan eri tavalla vaatimusten luonteesta riippuen. Vakuutuksenottajan, joka saa etuoikeusaseman muihin velkojiin nähden riippumatta siitä, keitä nämä ovat, erioikeuden tarkoituksena on antaa vakuutuksenottajille etuoikeus periä vakuutussopimuksen mukainen saatava siinä tapauksessa, että vakuutusyhtiö ajautuu konkurssiin.

Lue lisää:

Toimialan valvonta

Luxemburgin vakuutusvalvoja (Commissariat aux Assurances), ministeriön ...

Pääperiaatteet

Luxemburgin henkivakuutus on sijoituskonsepti, jossa yhdistyvät vakuutuksen ...

Säilyttäjäpankit

Räätälöidyn vakuutustuotteen suunnitteluun kuuluvat arvostetut, tehokkaat ja ...

Top