Bâloise Vie Luxembourg

Luottamuksellisuus / Vaitiolovelvollisuus

Vaitiolovelvollisuus

Vaitiolovelvollisuus on Luxemburgin lainsäädännön perusta. Se sitoo myös vakuutusyhtiöitä, varainhoitolaitoksia, pankkeja jne.

Kaikkia Luxemburgin vakuutussektorilla toimivia sitoo vaitiolovelvollisuus asiakkaiden yksityisyyden säilyttämiseksi. Laki velvoittaa henkivakuutusyhtiöitä ja niiden työntekijöitä "pitämään salassa kaiken niille ammattitoiminnan harjoittamisen yhteydessä uskotun luottamuksellisen tiedon".

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen voi johtaa rikosoikeudellisiin tai oikeudellisiin seuraamuksiin.

Bâloise Vie Luxembourg S.A.:n kaikki työntekijät ovat täysin tietoisia vaitiolovelvollisuudesta ja ovat vastuussa sen noudattamisesta. Heidän on myös oltava valppaita päivittäisessä työssään, jotta vakuutussopimusten hallintaan liittyvät osapuolet eivät pääse vaarantamaan vaitiolovelvollisuutta.

Vakuutuksenantajan vaitiolovelvollisuus ei kuitenkaan ole täysin ehdotonta. Laissa säädetään tietyistä poikkeuksista, jolloin vaitiolovelvollisuus lakkaa olemasta voimassa tai sitä ei ole.  Poikkeukset liittyvät erityisesti kansallisten tai kansainvälisten viranomaisten avustamiseen, liittyen muiden muassa rahanpesun torjuntaan ja terrorismin rahoitukseen. Niitä voi kuitenkin ilmetä myös automaattisen tietojenvaihdon yhteydessä.

Lue lisää:

Räätälöity lähestymistapa

Räätälöity lähestymistapamme alkaa kumppanistamme, olipa kyseessä pankki, ...

Pääperiaatteet

Luxemburgin henkivakuutus on sijoituskonsepti, jossa yhdistyvät vakuutuksen ...

Finanssikeskus

Euroopan sydämessä sijaitseva Luxemburg on nykyään Euroopan johtava ...

Top