Bâloise Vie Luxembourg

Pääperiaatteet

Luxemburgin henkivakuutus on sijoituskonsepti, jossa yhdistyvät vakuutuksen tarjoama turva, varainhoito ja perintösuunnittelu vakuutuksenottajan asuinmaassa sovellettavien oikeussääntöjen ja verolainsäädännön mukaisesti.

Henkivakuutus on…

 • Kattava wealth planning instrumentti: luonteeltaan kolmatta osapuolta hyödyttävä henkivakuutuksen sopimusehto mahdollistaa sopimuksen edunsaajan tai edunsaajien vapaan määrityksen alusta alkaen, ts. vakuutussopimusta solmittaessa. Edunsaajamääräystä laadittaessa vakuutuksenottaja voi:
  • määrätä edunsaajaksi suoraan seuraajan tai kolmannen osapuolen (edellytyksenä kuitenkin vakuutuksenottajan asuinmaan lainsäädännön noudattaminen);
  • nimetä useita ja/tai peräkkäisiä edunsaajia;
  • nimetä edunsaajaksi syntymättömän lapsen;
  • nimetä edunsaajiksi elossa olevia lapsia tai heidän edustajiaan;
  • määrätä eri summia eri edunsaajille.
 • Tehokas työkalu perintösuunnitteluun: tämä henkivakuutussopimus on loistava työkalu perintösuunnitteluun sen oikeudellisen kehyksen ansiosta. Sen etuna on myös joustavuus edunsaajien nimeämisen suhteen. Sijoitusmalli on saanut tunnustusta Euroopassa ja kansainvälisesti. Vakuutuksenottaja voi määrittää edunsaajien osuudet ja vaihtaa niitä tarvittaessa.

Luxemburgin henkivakuutussopimus on erityisen sopiva työkalu niille asiakkaille, jotka haluavat käyttöönsä laajan valikoiman räätälöityjä ratkaisuja. Se on ainoa sijoitusmalli, jossa edunsaajan tai edunsaajat voi valita kuolemantapauksen varalta. Tällöin pääoman siirto ei välttämättä  noudata tavanomaista perintöjärjestystä, kunhan sopimus kunnioittaa perintökaaren määräyksiä. Lisäksi useimmissa Euroopan maissa henkivakuutus hyötyy suotuisasta verokohtelusta.

Lopuksi laaja valikoima sijoitusratkaisuja mahdollistaa sen, että jokaisen asiakkaan tarkkaan tavoitteeseen voidaan vastata, joko multi-asset-tyyppisellä allokoinnilla (ulkoiseen rahastoon), sisäisellä kollektiivisella rahastolla tai sisäisellä räätälöidyllä vakuutusrahastolla; yksityiselle asiakaskunnalle tarkoitetun harkinnanvaraisen salkunhoidon yhteydessä.

Lue lisää:

Turvakolmio

Henkivakuutuksen ottajille Luxemburg tarjoaa Euroopassa ainutlaatuisen ...

Sijoitussidonnainen (unit-linked) henkivakuutus

Unit-linked henkivakuutukset ovat sijoitusvälineitä, jotka voivat sijoittaa ...

Räätälöity lähestymistapa

Räätälöity lähestymistapamme alkaa kumppanistamme, olipa kyseessä pankki, ...

Top