ProCapi, kapitalisaatiosopimus yrityksille ja yhteisöille

Baloisen tarjoama suomalainen vakuutusrakenne, jossa vakuutuksenottajana suomalainen yritys tai yhteisö. Edunsaajaksi merkitään normaalisti yhtiö eli vakuutuksenottaja.

Kapitalisaatiosopimuksessa ei ole vakuutettua.

Sopimus on määräaikainen, ja sen pisin määräaika on 50 vuotta (mahdollista uudistaa määräajan jälkeen).

Juridisesti tarkoitetaan vakuutusluokista annetun lain (526/2008) henkivakuutusluokka kuuteen kuuluvaa sopimusta. Määritelmä vastaa henkivakuutusdirektiivin (2002/83/EY) määritelmää.

Kapitalisaatiosopimukseen sisältyvät sijoituskohteet ovat vakuutusyhtiön taseessa ja Baloisen omaisuutta. Yritys/yhteisö puolestaan omistaa itse vakuutussopimuksen.

Lue lisää:

ProFolio

ProFolio, unit-linked henkivakuutussopimus yksityissijoittajalle

Sisäinen räätälöity vakuutusrahasto

Yksityisen varainhoidon ammattimaisuus yhdistettynä joustavaan ...

Sijoitussidonnainen (unit-linked) henkivakuutus

Unit-linked henkivakuutukset ovat sijoitusvälineitä, jotka voivat sijoittaa ...

Top