ProFolio, unit-linked henkivakuutussopimus yksityissijoittajalle

Henkivakuutussopimus vakuuttaa yhden tai useamman ihmisen hengen. Vakuutuksen tarkoituksena on kerryttää varoja elinaikana ja varmistaa edunsaajamaksut valituille edunsaajille.

ProFolio-sopimus on henkivakuutus, jossa tuotto on yhteydessä rahaston sijoitustuloksiin. Sopimuksen tarkoituksena on perustaa pääoma, joka maksetaan nimetylle edunsaajalle vakuutetun tai vakuutettujen jäädessä eloon ja/tai kuollessa.

ProFolio-sopimuksen pääosapuolet

Vakuutuksenantajan lisäksi sopimuksen kolme pääosapuolta ovat:

  1. vakuutuksenottaja: henkilö, joka solmii sopimuksen ja maksaa vakuutusmaksut; periaatteessa hänellä on kaikki oikeudet sopimukseen.
  2. vakuutettu: henkilö, johon riski kohdistuu. Käytännössä vakuutuksenottaja ja vakuutettu ovat usein yksi ja sama henkilö.
  3. edunsaaja: henkilö, joka saa sopimuksen edun ja näin ollen sopimuksen takaamat summat sopimuskauden päätyttyä tai vakuutetun kuollessa.

Jakelumaasta riippuen vakuutuksenottaja valitsee halumansa vakuutusturvan vakuutetun tai vakuutettujen kuoleman varalta.

Henkilökohtainen sijoitusstrategia

Vakuutuksenottaja määrittää myös henkilökohtaisen sijoitusstrategiansa ja valitsee ne sijoitusvälineet, joihin vakuutusmaksut sijoitetaan.

Koko sopimuskauden ajan ja asuinmaasta riippuen vakuutuksenottajalla on oikeus pyytää muutoksia vakuutusturvaan tai varojen allokointiin.

Lue lisää:

ProCapi

ProCapi, kapitalisaatiosopimus yrityksille ja yhteisöille

Sisäinen räätälöity vakuutusrahasto

Yksityisen varainhoidon ammattimaisuus yhdistettynä joustavaan ...

Sijoitussidonnainen (unit-linked) henkivakuutus

Unit-linked henkivakuutukset ovat sijoitusvälineitä, jotka voivat sijoittaa ...

Top