Bâloise Vie Luxembourg

Rahanpesun torjunta

Luxemburg hyväksyi ensimmäisten maiden joukossa lain rahanpesun torjunnasta. Alun perin tämä taistelu rajoittui koskemaan huumausainekauppaa, mutta on toistuvasti ylittänyt sen rajat. Tämä johtuu erityisesti rahanpesurikkomuksen määritelmän laajentumisesta, primaaristen rikkomusten luettelon suurentumisesta ja niiden ammattilaisten, joita asia koskee, määrän kasvusta.

Toimintatapa on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä. Tämä asettaa eritoten rahoituslaitoksille, vakuutusyhtiöt mukaan lukien, velvoitteen varmistaa asiakkaan tai tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyys ennen liikesuhteen solmimista tai transaktion toteuttamista.

Rahoituslaitosten on koko asiakassuhteen ajan tutkittava asiakkaan varainsiirtopyynnöt, erityisesti varojen lähde, ja niiden on omasta aloitteestaan raportoitava Luxemburgin rahanpesun selvittelykeskukselle (FIU, Financial Intelligence Unit) kaikista niistä seikoista tai tapahtumista, jotka saattavat viitata rahanpesuun.

Lue lisää:

Toimialan valvonta

Luxemburgin vakuutusvalvoja (Commissariat aux Assurances), ministeriön ...

Verotukseen liittyvät seikat

Luxemburgin henkivakuutussopimuksen verotus on neutraalia Luxemburgin ...

Usein esitetyt kysymykset

Usein esitettyjä kysymyksiä sijoitusvakuutuksista, kapitalisaatiosopimuksista

Top