Bâloise Vie Luxembourg

Sijoitussidonnainen (unit-linked) henkivakuutus

Bâloisen henkivakuutussopimus

Unit-linked henkivakuutukset ovat sijoitusvälineitä, jotka voivat sijoittaa osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai rahamarkkinavälineisiin. Niitä on markkinoilla useita tuhansia, eri riskitasoilla ja eri maantieteellisillä alueilla (Eurooppa, Yhdysvallat, maailma) sekä erilaisilla toiminta-aloilla.

Vakuutusrahastoille ominaista on se, että arvo heilahtelee ylös ja alas rahoitusmarkkinoiden liikkeiden mukaan. Sijoittamalla esim. rahasto-osuuksiin sijoittajalla on pääoman menettämisen riski, jonka taso vaihtelee riippuen perustana olevista varoista. Sijoittaja voi myös toivoa tulevansa palkituksi saamalla korkeampaa tuottoa.

Näin ollen sijoitussidonnainen henkivakuutus reagoi sijoittajien huoleen koettaen hyötyä rahoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin tuloksista; vastaavasti sijoittajalla on pääoman menettämisen riski. Riippuen jakelumaasta ja vakuutuksenottajan riskiprofiilista, Luxemburgin sijoitussidonnaiset henkivakuutukset voidaan yhdistää ulkoisiin rahastoihin, sisäisiin kollektiivisiin rahastoihin ja/tai sisäisiin räätälöityihin vakuutusrahastoihin:

  1. Ulkoinen rahasto: vakuutuksenottaja valitsee yhden tai useamman sijoitusrahaston eri varainhoitajien hoitamien rahastojen joukosta.
  2. Sisäiset kollektiiviset rahastot: vakuutuksenottaja päättää sijoittaa yhteen tai useampaan yrityksen sisäiseen rahastoon, jota hoitaa tehtävään valtuutettu varainhoitaja ja vakuutuksenottajalle on määritelty selkeä sijoitusprofiili.
  3. Sisäiset räätälöidyt vakuutusrahastot: vakuutusmaksun suuruudesta riippuen voimme mahdollisesti osoittaa vakuutuksenottajalle juuri hänen sijoituspolitiikalleen omistetun ja hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa soveltuvan vakuutusrahaston. Erityisrahastoon sovelletaan erityisehtoja, jotka määrittävät sijoitusprofiilin, mahdolliset sijoitusrajoitukset, varainhoitajan ja rahaston säilytysyhteisön sekä rahaston hoitoon ja rahaston säilytysyhteisön toimeksiantoon liittyvät kulut.

Lue lisää:

ProFolio

ProFolio, unit-linked henkivakuutussopimus yksityissijoittajalle

ProCapi

ProCapi, kapitalisaatiosopimus yrityksille ja yhteisöille

Räätälöity lähestymistapa

Räätälöity lähestymistapamme alkaa kumppanistamme, olipa kyseessä pankki, ...

Top