Bâloise Vie Luxembourg

Sisäinen räätälöity vakuutusrahasto

"Yksityisen varainhoidon ammattimaisuus yhdistettynä joustavaan vakuutussopimukseen."

Sisäinen räätälöity vakuutusrahasto, jota määrittää tiukka Luxemburgin säädösympäristö, saattaa olla paras ratkaisu varakkaan sijoittajan omaisuudensuunnitteluun: sisäiseen räätälöityyn vakuutusrahastoon sijoittava henkivakuutussopimus mahdollistaa räätälöidyn lähestymistavan varainhoitoon ja perintösuunnitteluun.

Sisäinen räätälöity vakuutusrahasto on Luxemburgin lainsäädännön mukaan vakuutusyhtiön nimissä oleva sijoitus- tai vakuutustili, joka on periaatteessa tehty yhdelle vakuutussopimukselle. Sisäinen räätälöity vakuutusrahasto on näin ollen suunnattu sijoittajille, jotka haluavat hyötyä räätälöidystä varainhoidosta Luxemburgin ainutlaatuisessa henkivakuutussopimusympäristössä.

Sisäisen räätälöidyn vakuutusrahaston hallinto ja varainhoito on vakutuusyhtiön vastuulla, joka delegoi tehtäviä asiantunteville varainhoitajille harkinnanvaraisesti. Rahaston varojen riskienhallintaprofiili laaditaan vakuutuksenottajan henkilökohtaisten sijotustavoitteiden ja ennalta määriteltyjen parametrien perusteella. Varainhoitaja, jonka on noudatettava kullekin yksittäiselle rahastolle määritettyä sijoituspolitiikkaa, voi sijoittaa laajaan joukkoon erilaisia varoja ja arvopapereita: osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin, rahastoihin, vaihtoehtoisiin tuotteisiin tai noteeraamattomiin sijoitusrahastoihin. Asiakas itse voi olla aktiivisesti mukana sijoitustuotteiden valinnassa.

Sijoitusvakuutuksen varat talletetaan erilliselle tilille toimeksiannon saaneeseen pankkiin, joka toimii vakuutusrahaston/tilin säilyttäjäpankkina ja jonka Luxemburgin vakuutusvalvoja on asianmukaisesti hyväksynyt.

sisainen-raataloity-vakuutusrahasto

Lue lisää:

Pääperiaatteet

Luxemburgin henkivakuutus on sijoituskonsepti, jossa yhdistyvät vakuutuksen ...

Räätälöity lähestymistapa

Räätälöity lähestymistapamme alkaa kumppanistamme, olipa kyseessä pankki, ...

Blogit ja uutiset

Asiantuntijoidemme näkemyksiä

Top