Bâloise Vie Luxembourg

Sisäiset kollektiiviset rahastot

"Rahasto, joka on ainoastaan Baloisen asiakkaiden käytettävissä, joka räätälöidään heidän erityistarpeidensa mukaan ja jonka hoito on annettu asiantuntevan varainhoitajan tehtäväksi."

Sisäinen kollektiivinen rahasto on Luxemburgin lainsäädännön mukaan vakuutusyhtiön rajoitettu joukko varoja, jotka voivat sisältää takuutuoton ja jotka ovat avoimia suurelle määrälle sijoittajia.

Sisäisen kollektiivisen rahaston muodostavat varat on pidettävä erillään yrityksen tileistä niiden ohjaavien periaatteiden mukaisesti, jotka turvaavat varojen erottelun, ja talletettava säilyttäjäpankkiin.

Sisäinen  kollektiivinen rahasto on vakuutusyhtiön perustama rahasto: jonka osuuksia voi ostaa vain sijoittamalla vakuutusyhtiön vakuutussopimukseen.

Sisäisellä kollektiivisella rahastolla on erityinen sijoitustavoite ja -profiili: tällaista rahastoa hoitaa tavallisesti ammattimainen varainhoitaja vakuutusyhtiön toimeksiannolla. Sisäiseen  kollektiiviseen rahastoon sovellettavat säännökset ja sen perusominaisuudet määrittyvät rahaston erityisehdoin.

Kysy tarkemmat tiedot tietystä sisäisestä kollektiivisesta rahastosta ottamalla yhteyttä yhtiöömme.

sisaiset-kollektiiviset-rahastot

Lue lisää:

Sijoitussidonnainen (unit-linked) henkivakuutus

Unit-linked henkivakuutukset ovat sijoitusvälineitä, jotka voivat sijoittaa ...

Rahastonhoitajat

Bâloise Vie Luxembourg tekee yhteistyötä rahoitusalan suurten kansainvälisten ..

PRIIPS

PRIIPs: for the better protection of the investor?

Top