Bâloise Vie Luxembourg

Vastuuvapauslauseke ja yksityisyydensuoja

Vastuuvapauslauseke

Tekijänoikeus

Bâloise Vie Luxembourg S.A.:n verkkosivusto on immateriaalioikeuslainsäädännön suojaamaa. Näillä sivuilla julkaistut tiedot ovat Luxemburgissa voimassa olevien lakien alaiset. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole myönnetty. Sivujen tai niiden osien jäljentäminen niiden esittämistä, siirtoa, myyntiä tai haltuunottoa varten on kiellettyä ilman Bâloise Vie Luxembourg S.A.:lta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Tämän kiellon rikkomisella saattaa olla rikos- ja siviilioikeudellisia seuraamuksia.

Käyttörajoitukset, sovellettava lainsäädäntö ja lainkäyttöalue

Bâloise Vie Luxembourg S.A.:n verkkosivusto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia millään sellaisella alueella, jolla tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on laiton tai tarjouksen esittävällä henkilöllä ei ole valtuuksia siihen.

Sovellettavat rajoitukset

Tämän verkkosivuston sisällön tarkoituksena on ainoastaan antaa lukijalle yleistietoa Bâloise Vie Luxembourg S.A.:n tarjoamista palveluista. Tälle verkkosivustolle sisältyvät tiedot eivät missään tapauksessa muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia henkivakuutukseen liittyvää tuotetta. Näiden tietojen tarkoituksena ei ole antaa oikeudellista neuvontaa tai vero- tai sijoitusneuvontaa. Niitä tulee käyttää vain pätevän ja hyväksytyn ammattilaisneuvojan ilmaisemien mielipiteiden kanssa.

Saatavilla olevat tiedot

Tämä verkkosivusto voi sisältää ulkopuolisten yritysten julkistamaa tietoa tai automaattisia linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Tällä verkkosivustolla ilmaistu sisältö on tarkoitettu ainoastaan tiedonvälitystarkoituksiin. Bâloise Vie Luxembourg S.A. ei anna mitään takuita minkään verkkosivun käytettävyydestä, tarkkuudesta, luotettavuudesta, ajantasaisuudesta tai sisällöstä. Tältä osin Bâloise Vie Luxembourg S.A. ei ota minkäänlaista vastuuta. Siirryt kolmansien osapuolten verkkosivuille verkkosivujemme kautta omalla vastuullasi.

Lisäksi Bâloise Vie Luxembourg S.A. ei anna mitään takuita tällä verkkosivustolla julkaistujen tietojen täydellisyydestä. Bâloise Vie Luxembourg S.A. ei ole vastuussa mistään vaurioista, ei suorista eikä epäsuorista, jotka aiheutuvat annettujen tietojen käytöstä.

Lähettämällä kirjallisen pyynnön voit päästä katsomaan ja tarvittaessa muuttamaan Bâloise Vie Luxembourg S.A.:n säilyttämiä henkilötietojasi

Verkkosivuston tietosuojakäytäntö

Bâloise Vie Luxembourg huolehtii sinun yksityisyytesi suojauksesta henkilötietojesi käsittelyssä. Bâloise Vie Luxembourg käsittelee sinun henkilötietojasi Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (EU-GDPR) mukaisesti ja noudattamalla seuraavia periaatteita:

1. Suojaus

Yksityisyyden suoja on erittäin tärkeä asia Baloiselle digitalisaation nopean edistymisen näkökulmasta tämän päivän maailmassa. Sinun henkilötietosi käsitellään erittäin luottamuksellisesti ja uusimpien tietosuojalakien mukaisesti. Sinun yksityisyytesi ja sinun tietojesi suojaaminen kolmannen osapuolen luvatonta käyttöä, hukkaamista ja väärinkäyttöä vastaan on meille erittäin korkea prioriteetti.

2. Vastuullinen elin ja yhteystiedot

Tiedonkäsittelystä vastuullinen elin on tässä yhteydessä:

Bâloise Assurances, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht, L-8070 Bertrange, dataprotection@baloise.lu (jäljempänä ”Baloise” tai ”me”).

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa dataprotection@baloise.lu. Hän on sinun käytettävissäsi myös silloin, jos sinulla on tietopyyntöjä, ehdotuksia tai valituksia.

3. Henkilötietojen käyttö ja siirto rajoitettuna tiettyihin tarkoituksiin

Sinun tietojasi käsitellään vain keräämisen yhteydessä mainittuun tarkoitukseen, johon olet antanut suostumuksesi tai jota laki edellyttää. Me velvoitamme työntekijämme säilyttämään luottamuksellisuuden, huomioimaan tietosuojalain ja – pankkipalvelujen ollessa kyseessä – säilyttämään pankkisalaisuuden.

4. Henkilötietojen käsittely

Henkilötiedot ovat mitä tahansa sellaisia tietoja, jotka liittyviä tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön. Luonnollinen henkilö katsotaan tunnistettavaksi, jos hänet voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuoraan, erityisesti osoittamalla ominaisuus, esim. nimi, sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Henkilötiedoksi lasketaan kuuluvaksi myös yksilöllinen mieltymys, kuten harrastus tai yhdistyksen jäsenyys tai mieleiset verkkosivustot. Henkilötiedoiksi ei katsota sellaisia tietoja, jotka ovat nimettömiä tai koottuja tai joita ei voi enää käyttää tietyn henkilön tunnistamiseen. ”Käsittely” tarkoittaa mitä tahansa henkilötiedon keinoista tai menetelmistä riippumatonta käsittelemistä mukaan lukien erityisesti tietojen kerääminen, säilyttäminen, käyttäminen, muuttaminen, luovuttaminen, arkisointi tai tuhoaminen.

5. Palvelimen lokitiedostot

Baloise käyttää palvelimen lokitiedostoja sinun verkkosivustolla vierailemista koskevien tietojen keräämiseen. Näitä käyttötietoja ovat:

 • vierailemasi verkkosivuston nimi
 • tiedostonimi
 • vierailun päiväys ja kellonaika
 • siirretyn tiedon määrä
 • ilmoitus onnistuneesta käynnistä
 • sinun selaimesi tyyppi ja versio
 • sinun käyttöjärjestelmäsi
 • viitattu URL-osoite (edellinen vierailtu sivu)
 • IP-osoite ja pyytävä palveluntuottaja

Baloise käyttää näitä kirjautumistietoja analyyttisiin tarkoituksiin ainoastaan takaamaan IT-järjestelmien toiminta ja turvallisuus ja optimoimaan verkkosivusto yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan (1) (f) tarkoittamalla tavalla tuottamaan sinulle turvallinen ja häiriötön käyttäjäkokemus kaikkina aikoina. Baloise pidättää kuitenkin itsellään oikeuden vertailla kirjautumistietoja myöhemmin, jos on perusteltu syy epäillä, että verkkosivustoa on käytetty laittomasti. Palvelimen kirjautumistiedostot poistetaan 30 päivän aikajakson jälkeen.

6. Yhteystietolomake ja sähköposti

Kun otat meihin yhteyttä verkkolomaketta käyttäen, me keräämme sinun meille siirtämäsi yhteystiedot niin, että voimme käsitellä kyselysi ja seurata mahdollisesti esiin tulevia kysymyksiä. Lähetystoimenpiteiden yhteydessä saamme sinulta suostumuksesi tietojen käsittelyyn ja silloin viittaamme tähän tietosuojakäytäntöön. Sinun tietojesi käsittelemisen laillisena perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan kohta (1) (a). Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ennen aiemmin antamasi suostutuksen peruuttamista.

Kun otat yhteyttä meihin sähköpostitse, sinun tietojesi käsittelemisen laillisena perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan kohta (1) (a). Me käsittelemme sinun henkilötietojasi vain kyselysi käsittelemistä varten. Se on meidän tarvitsema oikeutettu etu tietojen käsittelyssä.

Jos sähköpostiviestin pyrkimyksenä on saada aikaan sopimus, yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan kohta (1) (b) määrittelee laillisen lisäperusteen tietojen käsittelemiseen.

7. Uutiskirje

Baloisen verkkosivustolla voit tehdä uutiskirjeemme tilauksen. Jos teen sen, antamasi tiedot (arvonimi, sukunimi, etunimi ja sähköpostiosoite) välittyvät meille tiedonsyötön näyttöruudusta. Sen jälkeen me lähetämme sinulle vahvistavan sähköpostiviestin suostumuksesi varmistamista varten (kaksoissuostumus). Käsittelemisen laillisena perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan kohta (1) (a). Newsletter - tilauksen yhteydessä antamanne henkilötiedot on mahdollista jakaa konsernimme muille yhtiöille, jotta voimme tarjota teille yksilöllistä ja rajattua markkinointia.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Jos et halua enää vastaanottaa uutiskirjeitämme, voit peruuttaa tilauksesi uutiskirjeen jokaisessa painoksessa olevan linkin avulla. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ennen aiemmin antamasi suostutuksen peruuttamista.

8. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan paikallisesti sinun laitteeseesi (PC, älypuhelin, jne.) ja jotka mahdollistavat tälle laitteelle ominaisten tietojen keräämisen. Me käytämme evästeitä omilla verkkosivuillamme. Saat lisätietoja evästeistämme evästekäytännöstä ja tarvittaessa voit muuttaa evästeasetuksiasi evästevalintakeskuksessa milloin tahansa.

Haluamme sinun tietävän, että voit säätää evästeitämme yksilöllisesti selaimesi asetuksissa. Toisaalta kaikkien evästeiden estäminen voi aiheuttaa sen, että tämä ja muut verkkosivustot eivät enää näy oikein. Jos haluat seikkaperäisen ja päivitetyn yleiskuvauksen kaikista kolmannen osapuolen pääsytavoista sinun internetselaimeesi, suosittelemme, että asennat selaimen laajennusosan tätä tarkoitusta varten. Voit myös tehdä omaan tietokoneeseesi sellaisen asetuksen, joka varoittaa, aina kun eväste lähetetään. Vaihtoehtoisesti voi valita kaikkien evästeiden estämisen. Tätä varten voit muuttaa selaimen asetuksia missä tahansa käyttämässäsi selaimessa ja missä tahansa käyttämässäsi laitteessa. Jokainen selain on hieman erilainen näiden asetusten käsittelyn osalta. Voit katsoa selaimesi Ohje-valikosta, kuinka evästeiden asetuksia muutetaan. Jos estät evästeet, seurauksena voi olla se, että sinulla ei ole pääsyä lukuisiin sovelluksiin, jotka tehostavat sivujen ja sovellusten toimintaa eivätkä jotkut palveluistamme ehkä enää toimi sinulle.

9. Yhdistyminen kolmannen osapuolen palveluihin ja sisältöön

Meidän verkkosivustomme sisältää jossain määrin kolmannen osapuolen sisältöä, kuten YouTube-videoita, Google-karttoja, RSS-syötteitä tai muiden sivustojen kuvia. Tämä vaatii aina sen, että kyseisen sisällön tarjoajat (jäljempänä ”kolmannen osapuolen palveluntuottajat”) tunnistavat sinun IP-osoitteesi. Ilman tätä IP-osoitetta kolmannen osapuolen palveluntarjoajat eivät voi lähettää sisältöä sinun selaimeesi. Me yhdistämme tämän sisällön verkkosivustollemme tarjotaksemme sinulle hyödyllistä tietoa tai helpottaaksemme sinun toimenpiteitäsi ilman tietojen lisäkäsittelyä. Tämän tietojen käsittelyn laillisena perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan kohta (1) (f). Meidän oikeutettu intressimme on se, että voimme näin tarjota sinulle tätä sisältöä palveluna. Sen lisäksi tietyt palvelut aktivoituvat vain yllä kuvatulla tavalla, kun valitset ne aktiivisesti. Niissä tietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan kohtaan (1) (a). Jos et halua tätä sisältöä, voit valita asianmukaiset selaimen asetukset. Me teemme kaikkemme käyttääksemme vain sellaisten palveluntuottajien sisältöä, jotka käyttävät IP-osoitetta kyseisen sisällön toimittamiseen. Me emme kuitenkaan voi vaikuttaa siihen, käyttävätkö kolmannen osapuolen toimittajat IP-osoitetta esimerkiksi tilastolliseen tarkoitukseen.  Me kerromme siitä käyttäjille, jos saamme tietoomme tällaista käyttöä.

10. Käyttäytymisen ja muiden palveluiden käyttöanalyysi

10.1 Google Analytics ja Tag Manager

Verkkosivustollamme on käytössä Google Analytics ja Tag Manager, verkkoanalyysipalvelu ja siihen liittyvä aputyökalu, jonka toimittaa Google Inc. (”Google”). Google Analytics ja Tag Manager käyttävät evästeitä, jotka mahdollistavat nämä palvelut. Evästeen luomat tiedot, jotka kuvaavat sinun tapaasi käyttää tätä verkkosivustoa, siirretään Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa ja säilytetään siellä. IP-nimettömyys on Baloisen verkkosivuston normaalikäytäntö, mikä tarkoittaa sitä, että sinun IP-osoitteesi lyhennetään ennen siirtämistä Googleen. Vain poikkeuksellisissa tapauksissa täydellinen IP-osoite välitetään Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa ja lyhennetään vasta siellä. Osana Google Analytics -palvelua sinun selaimestasi lähetettävää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Google käyttää tätä informaatiota meidän puolestamme arvioimaan verkkosivuston käyttöä sinun antamasi suostumuksen nojalla tai teknisistä syistä valmistellakseen verkkosivuston toimintaa koskevia raportteja sekä tuottamaan meille muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Ehdottomasti välttämättömien evästeiden käsittelemisen laillisena perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan kohta (1) (f). Meidän oikeutettu intressimme on varmistaa verkkosivuston asianmukainen toiminta. Kaikkien muiden evästeiden kohdalla käsittelymme perustuu sinun evästevalintakeskuksessa antamaasi suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan kohdan (1) (a) mukaisesti.

Seuraavia tietoja voidaan tallentaa ja analysoida nimettömästi ja yksinomaisesti tilastollisia tarkoituksia varten:

 • vieraillut sivut ja niiden vierailujärjestys
 • käytettävä käyttöjärjestelmä ja selain
 • sivun katsomisen päiväys ja kellonaika
 • juuri aikaisemmin vieraillun sivuston osoite, jos sinun vierailusi on toteutunut siellä olleen suoran linkin kautta
 • alkuperää koskeva tieto

10.2 Google Places API

Tietyillä verkkosivustoilla käytämme Google Places API -palvelua, joka helpottaa meitä suorittamaan paikkasidonnaisia hakuja ja täyttämään osoitetiedot automaattisesti. Google Places API -palvelun hakutoiminnon avulla kerätyt tiedot ovat Googlen käyttöehtojen alaisia. Google käsittelee tietoja käyttäjän paikkatietojen käytön mukaan. Katso lisätietoja osoitteessa: https://developers.google.com/maps/terms?hl=de#section_9.

10.3 Google AdWords Conversion Tracking ja Google Remarketing

Me käytämme Google AdWords Conversion Tracking -palvelua ja Google Remarketing -palvelua mainonnallisiin tarkoituksiin.

Google Conversion Tracking -jäljityksen avulla Google AdWords sijoittaa evästeen tietokoneeseesi edellyttäen, että olet vieraillut jollakin verkkosivullamme Google-mainoksen kautta. Nämä evästeet vanhenevat 30 päivän jälkeen eikä niitä voi käyttää henkiöllisyyden tunnistamiseen. Jos vierailet tietyillä sivustoillamme eikä eväste ole vielä vanhentunut, me ja Google voimme yhdessä tunnistaa, että sinä olet napsauttanut mainosta ja sen jälkeen tullut ohjatuksi tälle sivulle. Jokainen AdWords-asiakas, joka sisältää meidät, saa oman yksilöllisen evästeen. Evästeitä ei näin ollen voi jäljittää AdWords-asiakkaan verkkosivustojen yli. Muunnosevästeen avulla kerättävät tiedot auttavat tuottamaan muunnostilastoja AdWords-asiakkaille. AdWords-asiakkaat saavat selville heidän mainoksiaan napsauttaneiden ja muunnosjäljitystunnisteen avulla sivulle ohjattujen käyttäjien kokonaislukumäärän. Me emme kuitenkaan saa mitään sellaista tietoa, jonka avulla voisimme tunnistaa käyttäjät henkilökohtaisesti. Jos et halua osallistua jäljitysprosessiin, voit hylätä siihen vaadittavan evästeen asetuksen – kuten peruuttaa ”kohdennusevästeiden” ryhmän asetuksen evästevalintakeskuksessa. AdWords-palvelun käytön laillisena perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan kohta (1) (a). Google Remarketing -palvelun avulla evästeitä käytetään sinun selauskäyttäytymisesi tallentamiseen nimettömässä muodossa markkinointitarkoituksia varten ja mainostarjousten mukauttamiseen sinun intressiesi mukaan.  Näiden menetelmien avulla ei koskaan tallenneta tai säilytetä sinun henkilötietojasi, jotka mahdollistavat sinun henkilöllisyytesi määrittämisen. DoubleClick by Google (Pixel TAG) käyttää myös evästeitä tuotteiden, kuten Google Display Network -verkostossa olevien AdWords -palvelujen uudelleenmarkkinointiin. Nämä evästeet säilyttävät tietoja, kuten vierailuaikasi, onko kyseessä ensimmäinen vierailusi sekä tietoa verkkosivustosta, josta sinut ohjattiin. Nämä evästeet voidaan myös asettaa yksilöllisesti evästevalintakeskuksessa.

10.4 DoubleClick by Google

DoubleClick by Google on Google Inc. -yhtiön tarjoama palvelu, joka käyttää evästeitä olennaisten mainosten esittämiseen sinulle. Tässä yhteydessä sinun selaimeesi merkitään salatunnistenumero (ID) tarkoituksella tarkistaa, mitkä mainokset on näytetty sinun selaimessasi ja mitkä mainokset on avattu. Evästeet eivät sisällä mitään henkilötietoja. Facebookin tykkäyspainikkeiden käyttäminen DoubleClick-evästeitä varten mahdollistaa ainoastaan Googlen ja sen kumppanien verkkosivustojen tarjota mainoksia, jotka perustuvat aikaisempiin vierailuihin meidän verkkosivustollamme tai muilla internetin verkkosivustoilla. Evästeiden muodostamat tiedot siirretään Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa arvioitavaksi ja säilytetään siellä. Google siirtää tietoja kolmannelle osapuolelle vain laillisten määräysten edellyttämänä tai sopimuksella määritellyn tietojen käsittelyn yhteydessä. Google ei missään olosuhteissa yhdistä sinun tietojasi muihin Googlen keräämiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt sen, että Google käsittelee sinusta kerättyjä tietoja edellä kuvatulla tavalla ja ilmoitettuun tarkoitukseen. Voit muuttaa evästeiden säilytystapaa valitsemalla sopivan asetuksen evästevalintakeskuksessa. Sinun antamasi suostumus antaa meille laillisen perusteen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan kohdan (1) (a) mukaan.

11. Sosiaalinen media ja mainonta

Sosiaalisen median evästeet antavat meille mahdollisuuden yhdistyä sinun sosiaaliseen verkostoosi ja jakaa sivustojemme sisältöä sosiaalisen verkoston eri kanavien kautta. Lisätietoja on evästevalintakeskuksessa ja evästekäytännössä.

11.1 Facebookin uudelleenmarkkinointi / uudelleenkohdennus

Meidän sivuillamme on niihin yhdistettyjä uudelleenmarkkinointitunnisteita sosiaalisen median verkostosta Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Kun vierailet sivuillamme, uudelleenmarkkinointitunnisteet perustavat suoran yhteyden sinun selaimesi ja Facebookin palvelimen välille. Facebook saa näin tiedon, että sinä ja sinun IP-osoitteesi on vieraillut meidän verkkosivustollamme ja/tai tehnyt ostoksen. Facebook voi täten yhdistää vierailusi meidän sivuillamme ja minkä tahansa ostoksesi sinun Facebook-käyttäjätiliisi. Me voimme käyttää näin saatua tietoa Facebook-mainosten näyttämiseen ja markkinointianalyysien laatimiseen ja/tai muihin kohdennettuihin toimenpiteisiin. Haluamme korostaa, että me emme saa mitään yksityiskohtia siirretyn tiedon sisällöstä tai siitä, miten Facebook sitä käyttää. Lisätietoja tästä on Facebookin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/. Jos et halua tietoja kerättävän asiakaskohderyhmän kautta, voit peruuttaa tämän toimenpiteen täällä.

11.2 Twitter

Verkkosivustomme sivuilla on painikkeet Twitter-palvelua varten. Painikkeet on tuottanut Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ne voidaan tunnistaa termeistä ”Twitter” tai ”Seuraa” ja tässä yhteydessä näkyvästä ”sinilinnun” kuvakkeesta. Näitä painikkeita voidaan käyttää jakamaan kirjoituksia tai sivua Twitterissä tai seuraamaan meitä Twitterissä.
Näiden painikkeiden painallus saa aikaan sen, että sinun selaimesi perustaa suoran yhteyden Twitterin palvelimeen. Twitter-painikkeiden sisältö lähetetään suoraan Twitteristä sinun selaimeesi.  Haluamme korostaa, että me emme saa mitään yksityiskohtia siirretyn tiedon sisällöstä tai siitä, miten Twitter sitä käyttää.

Lisätietoja tästä on Twitterin tietosuojakäytännössä osoitteessa http://twitter.com/privacy.

11.3 YouTube

YouTube, jota käyttää Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, on yhdistetty meidän verkkosivuihimme (”YouTube”). Linkki YouTuben tietosuojakäytäntöön on tässä: YouTuben tietosuojakäytäntö

12. Suostumus tietojen keräämiseen ja säilyttämiseen / suostumuksen peruutus

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt sen, että sinusta kerättyjä tietoja käsitellään edellä kuvatulla tavalla ja ilmoitettuun tarkoitukseen.

Liittyen tietojen keräyksen ja säilytyksen suostumuksen peruuttamiseen viittaamme sinun oikeuksiisi alla olevan luvun 15 mukaisesti sekä peruutusvalintoihin, jotka on luetteloitu yksittäisten palvelujen alla tai yleisesti selaimen asetuksiin yllä olevassa luvussa 8.

13. Tietoturvallisuus

Huomaa, että internet on globaali ja avoin verkosto. Kun siirrät tietoja internetin kautta, teet sen aina omalla riskilläsi.

Kaikki sinun välittämäsi henkilötiedot suojataan nykyaikaisten salausmenetelmien avulla ja uusimpia tietoturvallisuusstandardeja käyttäen (Secure Socket Layer, SSL). Monipuolisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista huolimatta luvattomat henkilöt voivat tuhota välittää ja/tai käsitellä tietoja. Baloise on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimet, jotka estävät näiden tapahtumien esiintymisen Baloisen järjestelmissä. Sinun tietokoneesi on kuitenkin Baloisen IT-tietoturvatoimien ulottumattomissa. Siksi sinun vastuullasi käyttäjänä on kerätä tietoa tarvittavista tietorurvallisuuden varotoimenpiteistä ja toimia niiden edellyttämällä tavalla. Baloise ei missään olosuhteissa ole vastuussa vahingoista, jotka voivat johtua tietojen häviämisestä tai käsittelystä.

14. Secure Socket Layer (SSL)

Secure Socket Layer (SSL) on protokolla, joka mahdollistaa turvallisen tietojen siirtämisen internetin kautta. Useimmat selaimet tukevat tätä toimenpidettä. SSL käyttää julkisen avaimen menetelmää, jossa julkisesti saatavilla olevan avaimen avulla salatut tiedot voidaan avata tietyn yksityisen avaimen avulla. Useimmissa selaimissa on näytön yläreunassa avaimen tai riippulukon symboli, joka ilmoittaa, onko nykyinen yhteys suojattu vai ei.

15. Sinun oikeutesi

Jos haluat saada informaatiota meidän käsittelemästämme sinua koskevasta tiedosta, voit tehdä sen lähettämällä meille kirjallisen tietopyynnön ja liittää mukaan kopion henkilökortistasi tai passistasi.

Voit vaatia, että me korjaamme epätarkat tiedot tai täydennämme puutteellisia tietoja tai tiettyyn rajaan asti voit itse korjata tai täydentää niitä milloin tahansa asiakasportaalissamme.

Voit myös pyytää tietojesi poistamista, mikäli voimassa oleva laki tai asetus ei edellytä tai anna lupaa tietojesi säilyttämiseen.

Sinulla on oikeus vaatia, että sinun tietojesi käsittelyä rajoitetaan lakiin perustuvien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Siinä tapauksessa me emme käsittele sinun tietojasi yhtään enempää kuin säilytys ja luovutus laillisten vaatimusten perusteella.

Kaikissa tapauksissa, joissa tietojen käsittely perustuu sinun suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen ennen aiemmin antamasi suostutuksen peruuttamista. Voit muuttaa evästeiden asetuksia milloin tahansa evästevalintakeskuksessamme.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojavaltuutetulla.

Sinulla on oikeus saada tietoja Baloiselta strukturoidussa, yleisesti käytettävässä ja koneen luettavissa olevassa muodossa edellyttäen, että sinun tietojasi käsitellään automatisoiduin menetelmin ja tämä käsittely perustuu sinun antamaasi suostumukseen tai tekemääsi sopimukseen.

Voit ilmoittaa meille vastustavasi tietojesi käsittelyä, jonka laillisena perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan kohta (1) (f).

Voit lähettää olennaiset pyyntösi tietosuojavastaavallemme postitse: dataprotection@baloise.lu

16. Tietosuojakäytännön soveltamisalue

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Baloisen verkkosivustoja, palveluja ja sovelluksia, ellei niillä ole omaa käytäntöä. Meidän verkkosivustomme voi sisältää linkkejä muihin palveluntuottajiin, jotka eivät kuulu tämän tietosuojalausuntomme soveltamisen piiriin.

17. Tähän tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset

Pidätämme oikeiden muuttaa tai täydentää näitä tietosuojalausuntoja milloin tahansa.

Jos me käsittelemme sinun tietojasi jotakin muuta kuin edellä mainittua tarkoitusta varten, me kerromme tästä muusta tarkoituksesta sinulle etukäteen asianmukaisella tavalla.

 

Basel, 25.5.2018

Top