Bâloise Vie Luxembourg

Verotukseen liittyvät seikat

Verotus

Luxemburgin henkivakuutussopimuksen verotus on neutraalia Luxemburgin ulkopuolella asuville. Luxemburg ei peri veroa vakuutusmaksuista, pääomatuloista sopimusta lunastettaessa tai irtisanottaessa eikä sijoitussidonnaisen henkivakuutuksen edunsaajalle maksettavasta kuolemantapauskorvauksesta.

Luxemburgin lainsäädännön alaisesti korko ja luovutusvoitot sijoitussidonnaisten henkivakuutusten alaisesti sijoitetaan uudelleen ilman verovaikutuksia. Myös osinkotuloverotus on normaalisti edullisempaa vakuutuksen yhteydessä.

Luxemburgin henkivakuutussopimuksen vakuutuksenottajiin ja vakuutuksen edunsaajiin sovelletaan heidän asuinmaansa verojärjestelmää. Pyydämme teitä ottamaan yhteyttä meihin mikäli haluatte tutustua paremmin henkivakuutussopimukseenne soveltuviin "verotaulukkoihin".

Henkivakuutuksen verokohtelu on suotuisaa useimmissa Euroopan maissa. Tämän vuoksi Luxemburgin lainsäädännön alaiset henkivakuutussopimukset on suunniteltu noudattamaan vakuutuksenottajan asuinmaan lainsäädännöllisiä ja verotuksellisia vaatimuksia.

Lue lisää:

Sijoitussidonnainen (unit-linked) henkivakuutus

Unit-linked henkivakuutukset ovat sijoitusvälineitä, jotka voivat sijoittaa ...

Liikkuvuus

Koska asiakkaidemme liikkuvuus lisääntyy jatkuvasti, annamme asiantuntemuksemme

Top