FAQ assurance vie

Usein esitetyt
kysymykset

Sääntely

 • Mikä on yhteinen raportointistandardi (CRS)?

  OECD:n/G20-maiden kehittämä automaattista tietojenvaihtoa koskeva standardi otettiin käyttöön 20. lokakuuta 2014 kaikissa OECD- ja G20-maissa verotustarkoituksia varten. Automaattisella tietojenvaihdolla siirretään kaikki tarvittavat asiakkaan taloudelliset tiedot (sekä luonnollisten että oikeudellisten henkilöiden) asiakkaan asuinmaasta toisessa maassa sijaitsevalle palveluntarjoajalle. Tiedot raportoidaan vuosittain. Useimmat lainkäyttöalueet sitoutuivat panemaan täytäntöön tämän standardin vastavuoroisilla vaihdoilla kaikkien raporttivelvollisten lainkäyttöalueiden kanssa. Vuonna 2017 Luxemburg aloitti raportoinnin raporttivelvollisten maiden veroviranomaisille yhteisen raportointistandardin puitteissa.

 • Mitkä ovat vakuutustenottajien velvollisuudet yhteisen raportointistandardin alaisesti?

  Jokaisen vakuutuksenottajan ja/tai taloudellisen edunsaajan on täytettävä verotuksellista asuinpaikkaa koskeva todistus tai US Status Form -lomake automaattista tietojenvaihtoa varten ja ulkomaisten tilien verotusta koskevan lain (FATCA) mukainen "verotunnistelomake" verotuksellisen kotipaikan todistamista varten.

  Henkivakuutussopimuksen voimassaoloaikana vakuutuksenottajan on välittömästi ilmoitettava vakuutusyhtiölle mahdollisista muutoksista verotuksellisessa kotipaikassa. Tällöin vakuutuksenottajan on täytettävä uusi verotunnistelomake, jonka hän saa vakuutusyhtiöltä.

 • Millaiset sopimukset sisältyvät CRS-raportointiin?

  CRS-raportointiprosessiin sisältyvät henkivakuutus- ja kapitalisaatiosopimukset.

 • Milloin Luxemburgissa raportoitiin ensimmäisen kerran?

  Pankit ja vakuutusyhtiöt raportoivat ensimmäisen kerran 30. kesäkuuta 2017 Luxemburgin veroviranomaisille, joka siirsi tiedot syyskuussa 2017 asianmukaisten lainkäyttöalueiden viranomaisille. Raportointi on tehtävä vuosittain samaan määräaikaan mennessä.

 • Mihin sopimuksiin tätä ensimmäistä raportointia sovellettiin?

  Tämä ensimmäinen raportointi koski kaikkia vuonna 2016 otettuja uusia vakuutuksia sekä kaikkia ennestään voimassa olleita, luonnollisten henkilöiden 31. joulukuuta 2015 mennessä solmimia sopimuskirjoja, joiden arvo oli yli miljoona dollaria (USD). Vuonna 2018 kesäkuun 30. päivän raportointi koskee myös kaikkia muita sopimuskirjoja (yksityis- ja oikeushenkilöitä rahamäärästä riippumatta), jotta kaikki sopimukset tulevat mukaan ohjelmaan.

 • Mitä tietoa CRS-raportoinnin yhteydessä siirretään?

  Kaikki laajuudeltaan oleelliset kyseessä olevaan sopimukseen liittyvät henkilö- ja taloustiedot. Toisin sanoen tiedot, joista henkilö on tunnistettavissa: etu- ja sukunimi, osoite, syntymäaika ja -maa, vastuuhenkilö, verotunnistenumero (TIN, Suomessa SoTu), verotuksellinen kotipaikka sekä sopimuksen rahamäärä (arvo kyseisen vuoden joulukuun 31. päivänä ja lähtevien maksujen määrä bruttona (lunastukset, maksut edunsaajille, veromaksut jne.)).

  asianmukaisten asiakirjojen tukemana. Bâloise pidättää aina itsellään oikeuden asianmukaisen verotuksellisen kotipaikan tunnistamiseen huomioiden hallussaan olevat tiedot ja asiakirjat.