fonds-externes

Externe fondsen: ons aanbod

"De onderschrijver beheert zijn belegging met advies van zijn bemiddelaar (verzekeringsmakelaar, vermogensbeheeradviseur enz.). Hij heeft de keus uit een gamma van gerenommeerde beheerders."

Bâloise brengt een uitgebreid gamma aan externe fondsen, afkomstig van toonaangevende beheermaatschappijen. Deze selectie van beleggingsfondsen, bestaat voornamelijk uit icbe's (instellingen voor collectieve beleggingen in effecten) die de belangrijkste beleggingscategorieën omvatten: aandelenfondsen (waaronder sectorfondsen en/of geografisch gerichte fondsen), obligatiefondsen, geldmarktfondsen, gemengde fondsen, dakfondsen, alternatieve dakfondsen, profielfondsen enz.

Door deze vrije keuze uit vele fondsen en vele beheerders is is het mogelijk perfect af te stemmen op het  beleggersprofiel van de onderschrijver,  en een  verdeling van de activa (asset allocation) voor te stellen die past bij zijn vermogensdoelstellingen. Daarnaast kan deze asset allocation, afhankelijk van het land waar de onderschrijver woont, op elk gewenst moment worden gewijzigd.

overzicht-externe-fondsen-nl