Klachten

Bij klachten kunt u contact opnemenen met onze dienst AML-Litigations, hetzij via e-mail: qualite@baloise.lu, hetzij per post: rue du Puits Romain, 23, L-8070 BERTRANGE.

Indien u binnen negentig dagen geen bevredigend antwoord ontvangt, kunt u contact opnemen met het Commissariat aux Assurances (toezichtorgaan voor de verzekeringssector, dat bevoegd is om verzoeken om buitengerechtelijke geschillenbeslechting te behandelen), overeenkomstig de procedures die zijn uiteengezet op hun website.