Bâloise Vie Luxembourg

Belangenconflicten

Bâloise Vie Luxembourg S.A. hecht grote waarde aan de omgang met belangenvermenging, vooral indien deze kan indruisen tegen de belangen van haar cliënten.

In haar hoedanigheid van onderneming dient Bâloise Vie Luxembourg S.A. de belangen van verschillende partijen. Deze belangen gaan vaak samen, maar kunnen ook van elkaar afwijken of tegenstrijdig zijn. Hier moet dus zorgvuldig mee worden omgegaan.

In haar beleid betreffende belangenvermenging hanteert Bâloise Vie Luxembourg S.A. gedragsrichtlijnen waarmee deze problematiek kan worden aangepakt, op zodanige wijze dat alle partijen op een loyale, billijke en professionele wijze worden behandeld. Dit beleid draagt bij aan correct en ethisch gedrag en behoorlijk ondernemingsbestuur, zoals deze zijn voorgeschreven door de actuele wet- en regelgeving en de gedragscode van Bâloise Vie Luxembourg S.A. Het beleid beschrijft daarnaast situaties waarin mogelijk sprake is van belangenvermenging, evenals gebruikte mechanismen om deze te ontdekken en te beheren, in het bijzonder wat betreft bepaalde soorten belangenvermenging die zich kunnen voordoen.

De directie van Bâloise Vie Luxembourg S.A. heeft dit beleid goedgekeurd en beschouwt het als een essentiële factor voor de activiteiten en voor de continuïteit van de dienstverlening van Bâloise Vie Luxembourg S.A.

Indien u het beleid inzake belangenconflicten wenst in te zien, kunt u een verzoek sturen naar het volgende e-mailadres: info@baloise.lu.

Top