Welk type levensverzekeringscontract in België?

20 maart 2018

De levensverzekeringscontracten in België worden op verschillende manieren ingedeeld volgens bepaalde bijzonderheden:

  • Met of zonder gegarandeerd rendement;
  • Al dan niet gekoppeld aan beleggingsfondsen;
  • Voor een vaste of onbepaalde periode...

Hieronder vindt u een vergelijkende tabel met de verschillende bestaande levensverzekeringscontracten, hun tak (br21, br23, br26, enz.) en hun belangrijkste kenmerken.

tabel levensverzekeringscontract in Belgie
Top