Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 over schenkingen, legaten en erfenissen

4 oktober 2019. Op 30 september 2019 hebben de Vlaamse Regeringsonderhandelaars het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 afgerond, waarin de politieke beslissingen voor de legislatuur 2019-2024 zijn vastgelegd.

Met betrekking tot schenkingen, legaten en nalatenschappen is dit wat er in het Vlaamse Gewest tegen 2024 kan veranderen:

1. de termijn van 3 jaar voor schenkingen kan worden verlengd tot 4 jaar.

Schenkingen van roerende goederen zijn niet noodzakelijkerwijs onderworpen aan registratie. De schenker heeft de keuze :

  • om zich laten bijstaan door een notaris en de schenking te laten registreren en de schenkingsrechten te betalen, variërend van 3 tot 7%, afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de begiftigde; of
  • om de schenking niet te laten registreren.

In het tweede geval neemt de schenker het risico dat hij successierechten moet betalen, waarvan het tarief varieert tussen 3 en 55% afhankelijk van het bedrag en de relatie tussen de partijen, indien hij niet minstens 3 jaar blijft leven te rekenen vanaf de schenkingsdatum.

In het regeerakkoord dat begin deze maand werd gepubliceerd, geeft de Vlaamse Regering aan deze termijn met een jaar te willen verlengen om de begunstigden van de schenkingen meer fiscale en juridische zekerheid te bieden.  Zij wil de schenkers ertoe aanzetten om hun schenking te laten registreren en de daaraan verbonden kosten te betalen.

2. Verlaging van de successierechten voor derden/buitenlanders, de zogenaamde "vriendenerfenis".

55%: dit is het huidige tarief van de successierechten dat van toepassing is op begunstigden zonder familieband die meer dan 75.000 euro erven.

In overeenstemming met de hervorming van het erfrecht van vorig jaar wil de regering tegemoetkomen aan de behoeften van de huidige samenleving door alleenstaanden zonder kinderen toe te staan een deel van hun nalatenschap over te laten aan een derde (bv. een vriend) tegen het tarief van de erfgenamen in rechte lijn, dat momenteel varieert van 3% tot 27%, afhankelijk van het bedrag dat zij hebben geërfd.

3. Wijzigingen van de regels betreffende het duo-legaat

Met een duo-legaat kan de erfenis verdeeld worden tussen een persoon en een vereniging of een stichting, met de bedoeling dat deze laatste zowel de successierechten betaalt op het deel dat zij ontvangt (tegen een verlaagd tarief) als op het deel van de aangeduide persoon (vaak zonder familieband met de overledene, en dus onderworpen aan een hoog successietarief).

Om de nalatenschap voor de vereniging of stichting interessant te maken, moet het bedrag dat haar wordt toegekend uiteraard hoger zijn dan de som van de successierechten van deze twee begunstigden, anders kan de vereniging of stichting de nalatenschap weigeren.

Om dit systeem te verbeteren en praktischer te maken, wil de Vlaamse overheid dan ook de successierechten ervoor verlagen.

De inwerkingtreding van deze drie maatregelen, evenals de maatregelen die worden genoemd in de 300 bladzijden tellende overeenkomst van de Jambon I-regering, moet de komende vijf jaar als een prioriteit worden beschouwd.  

Meer nieuws

België

1 september 2022

Fiscale nieuwigheden op het gebied van levensverzekeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 11 augustus 2022, zijn nieuwe fiscale maatregelen in werking getreden op het gebied van levensverzekeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor alle erfenissen die sinds deze datum ...

België

27 mei 2021

Het Luxemburgse kapitalisatiecontract - Belgische fiscale overwegingen.

Het Luxemburgse kapitalisatiecontract, bekend onder de naam "Branche 6", moet fiscaal niet als een "vastrentend effect" worden beschouwd.
Top