Fiscaal nieuws uit België

18 mei 2020. Een update over de recente maatregelen die de regering heeft genomen en de gevolgen hiervan wanneer u verzekeringnemer of begunstigde bent van een levensverzekeringscontract.

Belastingaangiften en schenkingen

1. Belastingaangifte van natuurlijke personen

Niettegenstaande de coronacrisis zijn er geen plannen om de termijn voor het indienen van de belastingaangifte te verlengen. Deze termijnen zijn :

  • 30 juni voor de papieren aangifte;
  • 16 juli via internet;
  • 22 oktober wanneer u gebruik maakt van een mandataris (bijvoorbeeld een boekhouder).

Wat nieuw is dit jaar, is dat de vereenvoudigde aangifte de standaard wordt.

Dit betekent dat meer dan de helft van de Belgische ingezetenen een aangiftevoorstel zal ontvangen met een rechtstreekse simulatie van de belastingberekening die is gebaseerd op de fiscale gegevens waarover de Staat beschikt. Wanneer u dus een fout opmerkt of wanneer u het afgelopen jaar (2019) bijvoorbeeld een levensverzekering hebt afgesloten bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsmaatschappij, moet u deze simulatie corrigeren door het indienen van een aangifte.

Ter herinnering, een levensverzekeringscontract dat afgesloten werd bij een buitenlandse verzekeraar moet aangegeven worden in Vak XIII - REKENINGENEN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET BUITENLAND, JURIDISCHE CONSTRUCTIES, LENINGEN AAN STARTENDE KLEINE VENNOOTSCHAPPEN EN EFFECTENREKENINGEN».

In het vak met code 1076-88 moeten de naam en voornaam van de verzekeringnemer ingevuld worden, alsook het land waarin de verzekeringsmaatschappij gevestigd is.

2. Successie-aangifte en betaling van de successierechten

Als begunstigde van een polis kan het zijn dat u de ontvangen overlijdensuitkering moet aangeven.

In het Waalse Gewest en Brussel

De termijnen voor het indienen van de successie-aangifte en voor de betaling van de successierechten kunnen met vier maanden worden verlengd, indien deze tussen 16 maart en 30 juni aflopen.

Ter herinnering, de aanvankelijke termijnen voor de indiening van de successie-aangiften zijn:

  • Vier maanden, wanneer het overlijden in België plaatsvond;
  • Vijf maanden, wanneer het overlijden in een ander Europees land plaatsvond;
  • Zes maanden, wanneer het overlijden buiten de Europese Unie plaatsvond.

In het Vlaamse Gewest

Wanneer de termijn tijdens of binnen de twee maanden na de lockdownperiode, maar ten laatste op 31 juli, afloopt, wordt de aangiftetermijn verlengd met maximum twee maanden. Dit betekent dat de aangifte tot en met 30 september zonder extra kosten kan worden neergelegd.

3. Termijn voor de registratie van schenkingen

In het Waalse Gewest en Brussel

Akten die tussen de bovengenoemde data moeten worden geregistreerd, kunnen nog binnen een periode van vier maanden aan deze formaliteit worden onderworpen. Let wel, dit geldt niet voor notariële akten.

In het Vlaamse Gewest

Voor elke akte die geregistreerd moet worden, zijn de regels dezelfde als voor nalatenschappen. Dit betekent dat u tot 30 september 2020 de tijd heeft om uw akte te registreren, zonder dat u bang hoeft te zijn voor extra kosten.

4. Registratie van in het verleden gedane schenkingen

Als u de afgelopen jaren een schenking heeft gedaan zonder deze te registreren, en u vreest de periode van drie jaar niet te overleven, dan kan u dat alsnog doen.

Meer nieuws

België

1 september 2022

Fiscale nieuwigheden op het gebied van levensverzekeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 11 augustus 2022, zijn nieuwe fiscale maatregelen in werking getreden op het gebied van levensverzekeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor alle erfenissen die sinds deze datum ...

België

27 mei 2021

Het Luxemburgse kapitalisatiecontract - Belgische fiscale overwegingen.

Het Luxemburgse kapitalisatiecontract, bekend onder de naam "Branche 6", moet fiscaal niet als een "vastrentend effect" worden beschouwd.
Top