Uw vermogensoverdracht vanop afstand regelen? Dat kan!

Mathilde Pourplanche - Wealth planner
24 april 2020
We merken dat de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden ons dagelijks leven beïnvloedt en ons bewust maakt van de gewone dingen van het leven. Zou dit geen goed moment zijn om even te gaan zitten en na te denken over uw vermogensoverdracht?

Wij zijn er om naar u te luisteren en om samen met u te bepalen of het sluiten van een levensverzekeringscontract aan uw behoeften voldoet. 

De levensverzekering is erg populair omdat ze bescherming biedt aan tegoeden en vermogensoverdracht. De klant beschikt over een verzekeringsmantel waarin hij vrij zijn vermogen kan structureren.

Waarom een levensverzekeringscontract in Luxemburg sluiten?

Ten eerste, omdat Luxemburg gerenommeerd is voor zijn financiële expertise en dichtbij België ligt. Het Luxemburgse levensverzekeringscontract biedt de Belgische inwoners drie soorten beleggingsfondsen aan: het externe fonds of “multi-support”-fonds, het geïndividualiseerd fonds en het collectief intern fonds.

Ten tweede, voor de veiligheid van uw activa. Door het mechanisme van de “veiligheidsdriehoek” dat door het Groothertogdom Luxemburg werd ingevoerd, kunnen de cliënten immers hun belegging terugkrijgen in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij. 

Ten derde, voor zijn strategische plaats, als economische speler en dus voor zijn internationale knowhow. Door onze expertise kunnen we immers juridische en fiscale begeleiding over de grenzen heen aanbieden. 

Tot slot biedt het levensverzekeringscontract bescherming van uw activa tegenover uw schuldeisers gelet op het feit dat de verzekeringsmaatschappij hun eigendom in handen heeft vanaf de betaling van de premie.  

Wist u dat u in België kunt schenken zonder notaris?

In België is de vormvereiste van een notariële akte voor een roerende schenking niet vereist. Dit betekent bijvoorbeeld dat u een bankoverschrijving kunt doen ten gunste van een persoon naar keuze zonder dat u notariskosten of schenkingsrechten moet betalen. Dit geldt ook bij de schenking van een levensverzekeringscontract. In dit geval spreken we van een “overdracht van rechten van het contract” van de verzekeringsnemer naar een rechtverkrijger (cessionaris). 

Door de schenking kan de schenker de waarde van zijn vermogen doen zakken en op die wijze het tarief aan successierechten verminderen op het tijdstip van zijn overlijden.

Waarom zou u er dan toch voor kiezen om schenkingsrechten te betalen als u ze kunt ontwijken? Omdat de algemene regel voor schenkingen de volgende is: (i) ofwel beslist u om de schenking niet te registreren en het verminderde tarief van de schenkingsrechten te betalen, maar dan neemt u wel het risico dat u de schenking drie jaar moet overleven. Als deze termijn is verstreken, wordt de schenking in principe vrijgesteld van alle successierechten. Als u echter overlijdt binnen deze termijn, is de begiftigde belastingplichtig; (ii) ofwel beslist u om de schenking te registreren en bent u bevrijd van successierechten, onafhankelijk van elke levensduurtermijn. 

Als u overigens een schenking hebt gedaan zonder deze te registreren en naderhand van mening verandert, kunt u uiteraard de schenking nog a posteriori laten registreren.

Hoe dan ook, als u geen risico wenst te lopen wat de “over”levensduur van drie jaar betreft en meent de hulp van een notaris niet nodig te hebben, kunt u ook zelf uw schenking registreren bij het regionale registratiekantoor

Is dit het goede moment om te beleggen?

Het coronavirus ligt aan de basis van een wereldwijde crisis: de financiële markten hebben een aanzienlijke duik gemaakt. Elke belegger stelt zich uiteraard de vraag of hij dient af te geraken van wat hij al heeft belegd alvorens meer te verliezen, of hij een volgende prijsstijging dient af te wachten, dan wel of hij net méér moet beleggen. 

De beurs is wisselvallig en heeft in de loop van de laatste jaren aangetoond dat beleggingen op lange termijn kunnen lonen. Er wordt gezegd dat men het best belegt op het ogenblik dat de prijzen op hun laagste peil staan en de toekomst er veelbelovend uitziet. Er is hoe dan ook nog niemand in geslaagd om dit ogenblik te bepalen, laat staan de tijd die nodig is voor uw beleggingen om in waarde te stijgen. Beleggen is nooit simpel.

Met een levensverzekering kunt u vertrouwen op een aangestelde beheerder en op zijn ervaring, wat toch niet onbelangrijk is in een crisisperiode. Deze laatste zal rekening houden met uw beleggingsprofiel en -horizon en met de mate waarin u risico’s durft te lopen. U kunt al deze aspecten samen met uw adviseur en/of onze bemiddelaar bepalen, en dit zelfs vanop afstand.

Door de huidige technologie kunnen we u helpen bij dit denkproces, u raad geven en samen met u het levensverzekeringsproduct sluiten dat het beste bij u past. Wacht dus niet langer, en neem gerust contact op met ons!

Top