Luxemburgs levensverzekeringscontract en aangifteverplichtingen in België

Wealth Management and Legal & Tax Departments
11 mei 2021
Het Luxemburgse levensverzekeringscontract dat wordt afgesloten door een Belgisch fiscaal inwoner moet worden aangegeven. Ter herinnering, de verschillende aangiftes die moeten worden gedaan en de mogelijke fiscale gevolgen daarvan.

Aangifte personenbelasting

Het levensverzekeringscontract afgesloten door een Belgische fiscale inwoner moet in de belastingaangifte worden vermeld onder de volgende rubriek:

Vak XIII - REKENINGEN EN INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN IN HET BUITENLAND, JURIDISCHE CONSTRUCTIES, LENINGEN AAN STARTENDE KLEINE VENNOOTSCHAPPEN EN EFFECTENREKENINGEN, Vak 1076-88”

Naam en voornaam van de verzekeringnemer en het land waar de verzekeringsmaatschappij gevestigd is, moet worden vermeld.

De aangifte geeft geen aanleiding tot belastingheffing.

Twijfelt u over uw situatie?

Top