Fiscale nieuwigheden op het gebied van levensverzekeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1 september 2022. Op 11 augustus 2022, zijn nieuwe fiscale maatregelen in werking getreden op het gebied van levensverzekeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor alle erfenissen die sinds deze datum (die valt op de 10e dag die volgt op die van publicatie van de Brusselse ordonnantie in het Belgisch Staatsblad) zijn opengevallen.

Wat mag men verwachten?

Deze nieuwigheden zijn een “copy-paste” van het Waals decreet van 12 januari 2022. Raadpleeg in dit verband ons news-item van 7 februari jl
Het zij echter opgemerkt dat de verlenging van de termijn voor niet-geregistreerde schenkingen (punt 1 van ons voornoemd news-item) niet in de Brusselse ordonnantie opgenomen is.  Voorts heeft het Gewest de verplichting ingevoerd om in de aangifte van de nalatenschap van de overledene melding te maken van "overeenkomsten die een beding voor derden bevatten dat na het overlijden van de overledene blijft doorlopen".

Te onthouden

  1. Gelijkstelling met een legaat van de schenking onder opschortende termijn van het overlijden van de schenker of onder opschortende voorwaarde van zijn overlijden: belastbaar in het kader van de successierechten.
  2. Invoering van het wait and see-principe: de prestatie is belastbaar op het ogenblik waarop ze daadwerkelijk ontvangen wordt.
  3. Successierechten kunnen niet langer ontweken worden door het contract aan de begunstigde te schenken.
  4. Verklaring in de aangifte van de nalatenschap van de erflater van lopende contracten die een beding voor derden bevatten.

Meer nieuws

België

27 mei 2021

Het Luxemburgse kapitalisatiecontract - Belgische fiscale overwegingen.

Het Luxemburgse kapitalisatiecontract, bekend onder de naam "Branche 6", moet fiscaal niet als een "vastrentend effect" worden beschouwd.

België

18 mei 2020

Fiscaal nieuws uit België

Een update over de recente maatregelen die de regering heeft genomen en de gevolgen hiervan wanneer u verzekeringnemer of begunstigde bent van een levensverzekeringscontract.
Top