Wie is Bâloise Vie Luxembourg S.A.?

Welke rol heeft (hebben) de begunstigde(n)?

Modaliteiten van aanwijzing van de begunstigde(n)?

Wat is een kapitalisatiecontract?

Welke informatie ontvang ik over mijn contract?

Onder welke wetgeving vallen de contracten?

Wat is een extern fonds?

Wat is een ICF?

Hoe wordt de waarde van een geïndividualiseerd fonds bepaald en wat zijn de kosten?

Wat is CRS – Common Reporting Standard ?

Welke verplichtingen voor de verzekeringnemers binnen CRS?

Op welke datum heeft de eerste rapportering in Luxemburg plaatsgevonden?

Top