Bâloise Vie Luxembourg

Het financieel centrum

Het Groothertogdom Luxemburg is vandaag de dag het belangrijkste Europese centrum voor beleggingsfondsen, het grootste centrum voor vermogensbeheer in de eurozone en neemt een toonaangevende plaats in op het gebied van verzekeringen en herverzekeringen.

De Luxemburgse politieke, economische en maatschappelijke situatie is stabiel en het moderne wet- en regelgevingskader is gunstig voor het bedrijfsleven. Binnen de Europese Unie biedt Luxemburg aldus voor financiële spelers een klimaat waarin zij producten en diensten op maat kunnen ontwikkelen voor een steeds veeleisender internationaal clienteel.

Luxemburg profiteert van zijn centrale ligging in het hart van Europa en biedt financiële partijen vele voordelen:

  • een hoge mate aan zekerheid en bescherming;
  • internationale en veeltalige expertise;
  • een perfecte fiscale neutraliteit ten opzichte van personen die niet in Luxemburg wonen;
  • het vermogen om snel in te spelen op de ontwikkelingen in de regelgeving en de marktbehoeften;
  • toezichthouders die rekening houden met professionele partijen, hetgeen ontwikkelingen en aanpassingen aan de markt stimuleert.

Het financieel centrum Luxemburg heeft zich in de loop van de tijd dus ontwikkeld tot een belangrijk centrum voor de distributie van producten, vooral op het gebied van verzekeringen, mede in het kader van de Vrijheid van dienstverlening binnen de Europese Unie. Het grootste deel van de grote internationale verzekeringsgroepen verdeelt levensverzekeringsproducten vanuit Luxemburg in het kader van de Vrijheid van dienstverlening binnen de Europese Unie.

De in Luxemburg gevestigde verzekeringsmaatschappijen hebben zich gespecialiseerd in aan beleggingsfondsen gekoppelde levensverzekeringen. Hiermee kunnen cliënten een verzekeringsdekking combineren met rendementsperspectieven, in het bijzonder via aan gepersonaliseerde fondsen gekoppelde levensverzekeringscontracten. Deze instrumenten worden steeds meer gewaardeerd als middel voor vermogensbeheer.

Om deze redenen geniet de onderschrijver van een levensverzekering bij een Luxemburgse verzekeraar, van expertise en knowhow die uniek zijn in Europa.

Meer lezen?

Strijd tegen witwaspraktijken

Luxemburg is een van de eerste landen die een wet invoerde in de strijd tegen...

Toezicht op de sector

Het Commissariat aux Assurances, een publieke instelling onder ministeriële ...

Mobiliteit

Omdat onze cliënten steeds mobieler zijn, kunnen zij onze ervaring benutten ...

Top