Bâloise Vie Luxembourg

Het kapitalisatiecontract ProCapi

ProCapi, ons kapitalisatiecontract

Het kapitalisatiecontract voldoet aan de wetgeving van sommige Europese landen en is niet in elke van onze markten verkrijgbaar.

ProCapi is een kapitalisatiecontract waarvan het rendement aan beleggingsfondsen is gekoppeld.

Naast de verzekeraar, zijn de belangrijkste partijen in het contract:

  1. de onderschrijver: de persoon die het contract afsluit en de premie betaalt; deze beschikt in principe over alle aan het contract verbonden rechten.
  2. de begunstigde: de persoon die op de vervaldatum van het contract de uitkering ontvangt.

De intekenaar kiest zijn persoonlijke beleggingsstrategie en selecteert in welk activa de premie wordt belegd.

Gedurende de hele looptijd van het contract en afhankelijk van het land waarin hij woont, heeft de onderschrijver het recht om de verdeling van de activa van het contract te wijzigen.

Meer lezen?

Het kapitalisatiecontract naar Luxemburgs recht

Het kapitalisatiecontract voor in België gevestigde rechtspersonen

Gepersonaliseerd intern fonds

Een gepersonaliseerd intern fonds, gedefinieerd binnen het strikte ...

Het contract in rekeneenheden

Fondsen in rekeneenheden zijn beleggingsfondsen als onderliggende activa ...

Top