Bâloise Vie Luxembourg

Het levensverzekeringscontract ProFolio

ProFolio, levensverzekering in rekeneenheden voor particuliere beleggers

Een levensverzekering is een personenverzekering. Doelstelling is om kapitaal of een rente te waarborgen wanneer de verzekerde persoon komt te overlijden.

ProFolio is een levensverzekeringscontract waarvan het rendement aan beleggingsfondsen is gekoppeld. Het contract heeft tot doel om een kapitaal te vormen. Dit kapitaal wordt aan de aangewezen begunstigde uitgekeerd, bij leven en/of bij overlijden van de verzekerde persoon of personen.

Naast de verzekeraar zijn de belangrijkste partijen in het contract:

  1. de onderschrijver: de persoon die het contract afsluit en de premie betaalt; deze beschikt in principe over alle aan het contract verbonden rechten.
  2. de verzekerde: de persoon die het risico draagt. In de praktijk zijn de onderschrijver en de verzekerde vaak dezelfde persoon.
  3. de begunstigde: de persoon die het voordeel van het contract geniet, bij leven op de vervaldatum of in geval van overlijden van de verzekerde; deze persoon ontvangt de door het contract gewaarborgde bedragen.

Afhankelijk van het land waarin het verzekeringsproduct wordt verkocht, kiest de onderschrijver de gewenste dekking in geval van overlijden van de verzekerde(n).

De onderschrijver kiest ook zijn beleggingsstrategie en selecteert in welk activa de premie wordt belegd.

Gedurende de hele looptijd van het contract en afhankelijk van het land waarin hij woont, heeft de onderschrijver het recht om de verzekerde waarborgen of de verdeling van de activa van het contract te wijzigen.

Meer lezen?

ProCapi

ProCapi is een kapitalisatiecontract waarvan het rendement aan ...

Gepersonaliseerd intern fonds

Een gepersonaliseerd intern fonds, gedefinieerd binnen het strikte ...

Het contract in rekeneenheden

Fondsen in rekeneenheden zijn beleggingsfondsen als onderliggende activa voor...

Top