Bâloise Vie Luxembourg

Discretie/beroepsgeheim

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is verankerd in de Luxemburgse wetgeving. Het is van toepassing op verzekeringsmaatschappijen, maar ook op vermogensbeheermaatschappijen, banken enz.

Alle partijen binnen de Luxemburgse verzekeringssector zijn aan het beroepsgeheim gebonden, teneinde de privacy van de cliënt te waarborgen. Zo eist de wet van verzekeringsmaatschappijen en hun medewerkers dat zij "vertrouwelijke informatie verkregen in het kader van hun beroepsactiviteiten geheim houden".

Bij een inbreuk op het beroepsgeheim kunnen er strafrechtelijke maatregelen volgen of andere sancties worden opgelegd.

Alle medewerkers van Bâloise Vie Luxembourg S.A. zijn op de hoogte van en verantwoordelijk voor hun verplichtingen ten aanzien van het beroepsgeheim. Zij doen er alles aan om een inbreuk door om het even wie die bij het contractbeheer is betrokken,  te vermijden Het beroepsgeheim van de verzekeraar is overigens niet absoluut. De wet voorziet bepaalde uitzonderingen waarbij het beroepsgeheim niet of niet meer van toepassing is, in het bijzonder ten opzichten van nationale en buitenlandse autoriteiten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de strijd tegen witwaspraktijken en de voorkoming van het financieren van terrorisme. Daarnaast zijn uitzonderingen van toepassing in het kader van de voor de nabije toekomst (vanaf 1 januari 2017 voor gegevens over verzekeringscontracten vanaf 1 januari 2016)  overeenkomen automatische uitwisseling van gegevens.

Meer lezen?

Een oplossing op maat

Onze benadering op maat begint met onze partner, of dit nu een bank, ...

De belangrijkste pijlers

Luxemburgse levensverzekeringen zijn een beleggingsconcept waarin ...

Het financieel centrum

Het Groothertogdom Luxemburg is vandaag de dag het belangrijkste Europese ...

Top