Bâloise Vie Luxembourg

Interne fondsen Eticx

Duurzaam investeren betekent inspelen op de zorgen van morgen

Hoe u investeert kan het verschil maken

Het is vandaag de dag mogelijk om uw bezorgdheid over een duurzamere toekomst te combineren met de manier waarop u belegt. U kunt immers investeren volgens criteria die niet langer louter financieel zijn, maar die rekening houden met het welzijn van de planeet en de samenleving op  langere termijn.

Een 100% duurzaam aanbod

Baloise heeft een reeks interne collectieve fondsen opgezet om deze  problemen aan te pakken.

Deze interne collectieve fondsen worden volgens strikte ESG-criteria beheerd door een externe beheerder en zijn toegankelijk binnen uw levensverzekering.

Een verantwoordelijke beheerder

De verschillende interne collectieve fondsen worden beheerd door Degroof Petercam Asset Management (DPAM).

Door de jarenlange ervaring met verantwoord en duurzaam beleggen, heeft DPAM een nauwkeurig, geloofwaardig en gedisciplineerd beleggingsproces ontwikkeld onder het motto “Active - Sustainable - Research Driven “.
DPAM biedt klanten een oplossing op maat volgens twee benaderingen:

  • handelen als een verantwoordelijke belegger door het nakomen van milieu-, sociale en governance-factoren (ESG).
  • duurzaam beleggen, door gebruik te maken van professionele best practices en/of uitsluitingspraktijken, door de beste ondernemingen op het gebied van ESG te selecteren, door externe bronnen van gespecialiseerde dataverkopers of lijsten van OESO-landen of opkomende landen, alook scoringtesten te raadplegen.

 

Onze 5 duurzame interne fondsen

Een duurzame oplossing volgens uw beleggersprofiel

Beheersfilosofie ESG
Beleggingshorizon van 3 tot 8 jaar
De keuze uit 5 verschillende fondsen

Onze 5 duurzame interne fondsen

Evenwichtig bezit van maximaal 50% van de aandelen

Dit fonds integreert veelbelovende thema's voor de toekomst en biedt een goede balans tussen risico en rendement. Beleggingshorizon: 5 jaar Risicoklasse (SRI): 3

50% aandelen en obligaties
Top