Bâloise Vie Luxembourg

Bâloise LifeSessions

Bâloise Vie Luxembourg organiseert elk jaar een reeks professionele seminars voor haar partners. Deze sessies vinden in Europa plaats en betreffen de markten waar de maatschappij aanwezig is.

Tijdens deze bijeenkomsten, behandelen de experten van Bâloise en externe professionals actuele thema’s met betrekking tot de levensverzekering: fiscaliteit, mobiliteit, vermogensoverdracht of Europese regelgeving...

Deze ontmoetingen zijn bij uitstek gelegenheden om technische en nieuwe informatie uit te wisselen over specifieke onderwerpen.

U wil meer weten over onze voorbije evenementen of u inschrijven voor een van onze volgende sessies.

Voorbije sessies:

Top