Wat is CRS – Common Reporting Standard ?

Welke verplichtingen voor de verzekeringnemers binnen CRS?

Op welke datum heeft de eerste rapportering in Luxemburg plaatsgevonden?

Top