Het fiscale kader

Het Luxemburgse levensverzekeringscontract is fiscaal gezien neutraal voor mensen die niet in Luxemburg wonen. Luxemburg belast noch de premies, noch de kapitaalwinsten die bij afkoop of op de vervaldatum met het contract worden gerealiseerd. Datzelfde geldt voor het kapitaal dat bij overlijden wordt uitgekeerd aan de begunstigde op basis van een levensverzekeringscontract in rekeneenheden.

Bij aan levensverzekeringscontracten volgens Luxemburgs recht gekoppelde rekeneenheden, worden rente, dividenden en meerwaarden zonder fiscale impact herbelegd.

Zowel voor onderschrijvers als voor de begunstigden van een Luxemburgs levensverzekeringscontract gelden de belastingregels van het land waar zij wonen. Meer informatie vindt u in onze "Taxsheets", die u kunt bekomen op eenvoudige aanvraag.

In het merendeel van de Europese landen worden levensverzekeringen fiscaal gunstig behandeld. De levensverzekeringscontracten naar Luxemburgs recht zijn overigens zo opgesteld dat bij voorbaat al rekening wordt gehouden met de juridische en fiscale eisen van het woonland van de onderschrijver.

Meer lezen?

Het levensverzekeringscontract in rekeneenheden

Fondsen in rekeneenheden zijn beleggingsfondsen als onderliggende activa voor...

Mobiliteit

Omdat onze cliënten steeds mobieler zijn, kunnen zij onze ervaring benutten ...

Top