Bij klachten kunt u contact opnemenen met onze dienst AML-Litigations, hetzij via e-mail: qualite@baloise.lu, hetzij per post: rue du Puits Romain, 23, L-8070 BERTRANGE.

Indien u binnen negentig dagen geen bevredigend antwoord ontvangt, kunt u contact opnemen met het Commissariat aux Assurances (toezichtorgaan voor de verzekeringssector, dat bevoegd is om verzoeken om buitengerechtelijke geschillenbeslechting te behandelen), overeenkomstig de procedures die zijn uiteengezet op hun website.

Daarnaast kunt u zich ook richten tot de OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN de Meeûssquare 35, 1000 Brussel Telefoon: +32 (2) 547 58 71 Fax: +32 (2) 547 59 75 E-mail: info@ombudsman.as, onverminderd uw recht om een rechtsvordering in te dienen bij de bevoegde rechtbank.

Top