Bâloise Vie Luxembourg

Bescherm lijfrente-expiratie

Tip! Bescherm lijfrente-expiratie tegen faillisement verzekeraar

Luxemburg is verzekeringstechnisch een belangrijk land in Europa. Dat heeft een reden, en Private banks weten die al langer. Als er sprake is van een verzekering breng je deze namelijk onder in Luxemburg. Dan ben je namelijk direct beschermd tegen faillisement van de verzekeraar. En de gelden? Die mogen gewoon in Nederland bij een depotbank staan. BinckBank of Theodoor Gilissen bijvoorbeeld. Niet alleen voor de vermogenden der aarden, maar polissen vanaf € 25.000,- komen al in aanmerking.

Hoe werkt dat?

Kernpunt is dat het vermogen van de verzekeringnemer gescheiden blijft van het vermogen van de verzekeraar. Het vermogen van de verzekeringnemer wordt op een aparte rekening geplaatst bij een depositobank en loopt niet door de balans van de verzekeraar. Een groot verschil met de Nederlandse situatie dus en is juridisch verankerd in de Luxemburgse wetgeving.

In Luxemburg geldt daarvoor de volgende regel: het vermogen van een verzekeringnemer moet worden aangehouden bij een depositobank die erkend is door het Commissariat aux Assurances (CAA). Deze toezichthouder is door de Luxemburgse overheid ingesteld. Ook verzekeringen waarbij gebruik gemaakt wordt van een Nederlandse depositobank vallen onder deze Luxemburgse regel, mits de depositobank ook erkend is door het CAA.

Als de verzekeraar in financiële problemen komt, bevriest de overheid de gelden bij de depositobank. Bovendien is de verzekeringnemer dan preferente schuldeiser.

Maximale bescherming

De bescherming gaat nog verder: ook als de depotbank failliet zou gaan, grijpt de Luxemburgse overheid in en worden de onderliggende tegoeden van de verzekeringspolis veilig gesteld. Ook hier geldt dat de tegoeden die belegd zijn in een verzekeringpolis, op basis van de Luxemburgse wetgeving niet kunnen worden vermengd met het vermogen van de depotbank zelf. Dus ook hier: maximale bescherming.

Luxemburgse zekerheid ook in Nederland

Beleggers kunnen hun geld ook onderbrengen bij een Nederlandse depotbank. Als deze depotbank erkend is door de Luxemburgse toezichthouder CAA geldt dezelfde bescherming. BinckBank en Theodoor Gilissen zijn voorbeelden van Nederlandse banken die de goedkeuring hebben van het CAA.

Aan de slag

Klik HIER voor onze gratis rekentool.

Informatie

Bent u op zoek naar meer informatie? Wij zijn uiteraard bereikbaar. Hieronder treft u onze contactgegevens aan.

Jeroen Blauen,
Baloise Vie Luxembourg SA
E jeroen.blauen@baloise.lu
T 0031 621 65 13 54

Top