Bâloise Vie Luxembourg

De rijkste generaties adviseren?

Van een van de rijkste generaties ooit expireren jaarlijks voor miljarden aan lijfrentepolissen.

En sommigen van hen willen helemaal niet met hun lijfrentepolis - tegen de huidige rentestanden- levenslang een uitkering aankopen. Bovendien hebben zij de financiele middelen en horizon om voor een beleggingsalternatief te kiezen.

Introductie: Direct Ingaande Beleggingslijfrente (DIBL)

Voor deze groep biedt de DIBL uitkomst.

Het product wordt gekenmerkt door

  • Flexibiliteit (maatwerk in beleggingen)
  • Overzichtelijkheid
  • Financiele bescherming (geen solvabiliteitsrisico verzekeraar)

Flexibiliteit

De polishouder mag in samenspraak met de adviseur kiezen uit een selectie van beleggingsfondsen of samenwerken met een vermogensbeheerder naar keuze. Dit in volledige onafhankelijkheid, want Bâloise heeft geen eigen huisfondsen. De expertise van een vermogensbeheerder is hier dan ook een grooteen pluspunt.

Overzichtelijk

  • Lage verzekeringskosten Instap vanaf € 25.000
  • 100% overgang (middels nabestaandelijfrente)

De werking is simpel. Het opgebouwde kapitaal expireert en een eerste uitkering wordt vastgesteld. Deze wordt uitgedrukt in een aantal uitkeringseenheden. Deze uitkeringseenheden hebben een waarde (koers) die jaarlijks wordt vastgesteld. Ook de periodieke uitkeringen worden niet uitgedrukt in een vast bedrag, maar in vastgestelde, gelijkblijvende uitkeringseenheden. Het kenmerk van een beleggingslijfrente.

Jaarlijks wordt vervolgens een nieuwe waarde (koers) per uitkeringseenheid vastgesteld op basis van de aanwezige poliswaarde, het veronderstelde rendement en de resterende looptijd. De jaaruitkering bedraagt het aantal uitkeringseenheden vermenigvuldigd met de nieuwe koers.

Is het daadwerkelijk behaalde beleggingsrendement in het voorgaande jaar hoger dan het veronderstelde rendement, dan stijgt uw uitkering. Het omgekeerde geldt ook.

Betere financiele bescherming

Kernpunt is dat het vermogen van de verzekeringnemer gescheiden blijft van het vermogen van de verzekeraar (vergelijkbaar met een tripartiete box 3 belegging in Nederland). Tevens is de verzekeringnemer preferente schuldeiser over zijn tegoeden bij Baloise. Een groot verschil met de Nederlandse wetgeving.

Aan de slag

Klik HIER voor onze gratis rekentool en ontdek de alternatieven.

Informatie

Bent u op zoek naar meer informatie? Wij zijn uiteraard bereikbaar. Hieronder treft u de contactgegevens aan.

Jeroen Blauen,
Baloise Vie Luxembourg SA
E jeroen.blauen@baloise.lu
T 0031 621 65 13 54

Top