Bâloise Vie Luxembourg

Banki depozytariusze

Banki depozytariusze

Stworzenie produktu dopasowanego do indywidulanych potrzeb nie byłoby możliwe bez efektywnych i spersonalizowanych usług bankowych. Dlatego Bâloise Vie Luxembourg S.A współpracuje z renomowanymi, stabilnymi i solidnymi instytucjami bankowymi.

Partnerstwo to pozwala nam również na optymalne dostosowanie się do wymagań organów nadzorujących i regulujących w zakresie ochrony interesów klienta (zobacz Trójkąt Bezpieczeństwa).

Zgodnie z zasadami rozdziału środków, aktywa powierzone nam przez klientów deponowane są na oddzielnych kontach.

W celu uzyskania dalszych informacji kliknij tutaj.

Czytać dalej :

Współpraca

Zwracamy szczególną uwagę na dobór partnerów pragnących ...

Wewnętrzny fundusz dedykowany

Wewnętrzny fundusz dedykowany definiowany jest przez przepisy prawa ...

Blog & Aktualności

Zdaniem naszych Ekspertów

Top