Bâloise Vie Luxembourg

Centrum finansowe

Umiejscowione w samym sercu Europy, Wielkie Księstwo Luksemburgu jest dzisiaj europejskim centrum funduszy inwestycyjnych i zarządzania majątkiem. Jest ono również  ważnym ośrodkiem finansowym, jak i jednym z ważniejszych graczy na rynkach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Dzięki stabilności polityczno-ekonomiczno-społecznej oraz nowoczesnemu, przyjaznemu przedsiębiorczości prawodawstwu, Luksemburg zapewnia podmiotom europejskich rynków finansowych środowisko pozwalające na dopasowanie świadczonych usług i produktów do oczekiwań nawet najbardziej wymagającej międzynarodowej klienteli.

Luksemburg korzysta ze swego położenia w sercu Europy i zapewnia uczestnikom rynków finansowych liczne korzyści:

  • Wysoki stopień bezpieczeństwa i ochrony;
  • Dostęp do międzynarodowej i wielojęzycznej sieci ekspertów
  • Neutralność podatkową w stosunku do klientów indywidualnych niebędących obywatelami Luksemburgu;
  • Zdolność szybkiego dopasowywania się do regulacji prawnych i potrzeb rynkowych;
  • Władze korzystające z opinii ekspertów, sprzyjające rozwojowi i dopasowywaniu się do sytuacji rynkowych.

Luksemburskie centrum finansowe wypracowało sobie pozycję miejsca preferowanego przez podmioty świadczące usługi finansowe, a zwłaszcza usługi ubezpieczeniowe. Mogą być one świadczone przez lokalne firmy lub międzynarodowe zakłady ubezpieczeniowe, zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej dot swobody świadczenia usług.

Luksemburskie firmy ubezpieczeniowe specjalizują się w ubezpieczeniach na życie powiązanych z funduszami inwestycyjnymi. Takie umowy pozwalają klientom na połączenie ochrony ubezpieczeniowej z potencjałem inwestycyjnym, zwłaszcza poprzez umowy ubezpieczenia na życie połączone z dedykowanymi funduszami kapitałowymi, coraz częściej uznawanymi przez doradców finansowych za kluczowe narzędzia w zarządzaniu majątkiem.

Ponadto, inwestorzy decydujący się na ubezpieczenia na życie oferowane przez luksemburskich ubezpieczycieli korzystają z ich międzynarodowego know-how, będącego rzadkością w Europie.

Czytać dalej :

Zwalczanie praktyk prania brudnych pieniędzy

Luksemburg jest jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły przepisy...

Nadzór i regulacja sektora

Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, instytucja publiczna podlegająca władzy ...

Mobilność

W Bâloise Vie Luxembourg S.A. zdajemy sobie sprawę z coraz większej ...

Top