FAQ

Czym jest CRS - Common Reporting Standard (Jednolity Standard Raportowania)?

Jakie zobowiązania nakłada na ubezpieczających standard CRS?

Kiedy miało miejsce pierwsze przekazanie informacji przez Luksemburg w ramach CRS?

Top