Bâloise Vie Luxembourg

Fundusze zewnętrzne

„Ubezpieczjący zarządza inwestycjami korzystając z porad ekspertów (pośredników ubezpieczeniowych, doradców inwestycyjnych etc.) dokonując wyboru spośród szerokiej gamy dostępnych funduszy inwestycyjnych."

Fundusze zewnętrzne: nasza oferta

„Multi-fundusz” Bâloise to szeroka gama funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez najlepszych zarządców aktywów. W dużej mierze składają się na nią Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) uwzględniające wszystkie główne kategorie inwestycyjne (z uwzględnieniem poszczególnych sektorów i regionów geograficznych), fundusze obligacyjne, fundusze rynku pieniężnego, mieszane, fundusze funduszy, fundusze alternatywne, profilowane etc.

Inwestycje indywidualne

Szeroka gama funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ekspertów pozwala nie tylko na idealne dopasowanie ich do profilu inwestycyjnego Ubezpieczajcego, ale także na opracowanie strategii właściwej do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ponadto, w zależności od kraju rezydencji ubezpieczającego, alokacja aktywów może być w dowolnym momencie modyfikowana.

external-funds-framework-en

Czytać dalej :

KID Polska

Key Information Document

Wewnętrzne fundusze zbiorowe

„Fundusz oferowany jedynie klientom towarzystwa, dopasowany do ...

Wewnętrzny fundusz dedykowany

„Możliwość zarządzania prywatnymi środkami połączona z korzystną ...

Top