Luksemburskie ubezpieczenie na życie – inwestycja łącząca ochronę ubezpieczeniową, zarządzanie majątkiem i planowanie spadkowe zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla państwa ubezpieczającego.

Ubezpieczenie na życie to…

 • Przejrzysty instrument zarządzania majątkiem: charakterystyka ubezpieczeń na życie pozwala na dowolne wskazanie beneficjentów np. w momencie zawarcia umowy. W związku z tym, podpisując klauzulę beneficjenta, ubezpieczający może:
  • Bezpośrednio wskazać spadkobiercę lub osobę trzecią (z zastrzeżeniem, iż musi to być zgodne z prawem kraju rezydencji ubezpieczającego)
  • Wskazać kilku i/lub następujących beneficjentów;
  • Wskazać jeszcze nienarodzone dzieci;
  • Wskazać beneficjentów żyjących lub reprezentowanych przez spadkobierców;
  • Ustalać różne kwoty dla różnych beneficjentów.
 • Efektywne narzędzie planowania spadkowego: jego specyficzna struktura prawna, międzynarodowe uznanie oraz wyjątkowa elastyczność w kwestii wskazywania beneficjentów czynią polisę na życie doskonałym narzędziem zarządzania majątkiem i planowania spadkowego. Ubezpieczający może określić czas przekazania i poziom kontroli, który chciałby zachować nad zapisanymi środkami.

Luksemburska umowa ubezpieczenia na życie jest zatem instrumentem finansowym odpowiednim dla klientów pragnących mieć dostęp do szerokiej gamy rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. To jedyna formuła ubezpieczniowo- inwestycyjna pozwalająca na wybór beneficjenta lub beneficjentów na wypadek śmierci czy ustanowienie warunków sukcesji odmiennych od określonych ustawowo. Ponadto w większości europejskich krajów ubezpieczenia na życie opodatkowane są w korzystny sposób. 

Szeroki zakres proponowanych rozwiązań finansowych pozwala na zaspokojenie konkretnych potrzeb każdego klienta, czy to za pomocą zdywersyfikowanej alokacji środków (funduszu zewnętrznego), funduszu zbiorowego wewnętrznego czy funduszu wewnętrznego dedykowanego; wszystkich zarządzanych na podstawie upoważnienia i kierowanych do klienteli prywatnej.

 

Czytać dalej :

„Trójkąt Bezpieczeństwa”

Ubezpieczającym, którzy wybrali ubezpieczenie na życie, Luksemburg oferuje...

Ubezpieczenia na życie Bâloise

Fundusze wyrażone w jednostkach obrachunkowych to instrumenty inwestycyjne ...

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście rozpoczyna się od kontaktu z naszym partnerem...

Top