Bâloise Vie Luxembourg

Life-insurance360

Strona informacyjna na temat luksemburskich ubezpieczeń na życie, oferowanych w ramach swobody świadczenia usług

Life-insurance360.com jest pierwszą w 100% cyfrową białą księgą, która odsłania tajniki luksemburskich ubezpieczeń na życie.
To narzędzie cyfrowe całkowicie zmienia koncepcję białej księgi i sposób pozyskiwania informacji o ubezpieczeniach na życie, w nowatorski sposób pokazując oblicze sektora ubezpieczeniowego za pośrednictwem specjalnie poświęconej mu strony internetowej.

Działy są dodawane cyklicznie i uzupełniane oryginalnymi treściami, powiązanymi z tematyką ubezpieczeń, takimi jak: infografiki, studia przypadków, arkusze informacyjne, wywiady i filmy.

Poszczególne działy dotyczą takich zagadnień, jak: swoboda świadczenia usług, ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, ochrona aktywów, składniki aktywów bazowych czy wykorzystywanie umowy ubezpieczenia jako zabezpieczenie wierzytelności. 

Ta nowoczesna platforma zawiera informacje opracowane przez ekspertów z Bâloise Vie Luxembourg, ale także przez naszych współpracowników zewnętrznych (firmy audytorskie, kancelarie prawne, ekspertów bankowości prywatnej, pośredników i autorytety ze świata finansowego).

Odpowiedź na potrzeby rynku

Według badania zleconego przez ACA (stowarzyszenie zawodowe ubezpieczycieli i reasekuratorów z siedzibą w Luksemburgu) w 2018 r. 90% pośredników z sektora ubezpieczeń na życie dowiaduje się o nowych wydarzeniach na rynku ubezpieczeń na życie za pośrednictwem Internetu.

Niemniej jednak według badanych, na ogół trudno znaleźć pożądane informacje na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń oraz generalnie specialistyczne informacje w formie elektronicznej dotyczące luksemburskich ubezpieczeń na życie.

Life-insurance360.com stanowi odpowiedź firmy Bâloise na ten problem dostarczając źródło informacji dla branży w zakresie luksemburskich ubezpieczeń na życie, oferowanych w ramach swobody świadczenia usług.

Top