Mobilność z zachowaniem bezpieczeństwa

Bâloise Vie Luxembourg S.A. świadczy usługi w dziesięciu krajach członkowskich Unii Europejskiej. Sprawdzenie uwarunkowań prawno-podatkowych dotyczących ubezpieczającego umożliwia mu posiadanie umowy ubezpieczenia dostosowanej do przepisów obowiązujących w kraju jego/jej zamieszkania.

W Bâloise Vie Luxembourg S.A. zdajemy sobie sprawę z coraz większej mobilności naszych klientów i wykorzystując nasze doświadczenie, wychodzimy naprzeciw ich potrzebom. W przypadku zmiany kraju rezydencji (czy to w poszukiwaniu cieplejszego klimatu, czy powrotu w rodzinne strony) weryfikujemy adekwatność warunków umowy i dokonujemy ewentualnych modyfikacji w celu jej dostosowania do nowych potrzeb klienta.

Jako pośrednik, Bâloise Vie Luxembourg S.A.:

  • proponuje rozwiązania z zakresu finansów, prawa i podatków dopasowanych do potrzeb Państwa klienta,
  • oddaje Państwu do dyspozycji dynamiczny dział sprzedaży, wyspecjalizowany w przepisach kraju docelowego i gotowy wesprzeć Państwa w zaspokojeniu potrzeb klienta,
  • umożliwia podtrzymywanie przez Państwa relacji z klientem na podstawie Dyrektywy dotyczącej Swobody Świadczenia Usług poprzez doradztwo dotyczące czynności niezbędnych do zapewnienia ciągłości Państwa relacji z klientem.

Czytać dalej :

Indywidualne podejście

Bâloise Vie Luxembourg S.A. zawiera umowy ubezpieczeniowe ...

Swoboda Świadczenia Usług

Celem trzeciej europejskiej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń ustanawiającej ...

Blog & Aktualności

Zdaniem naszych Ekspertów

Top