Opodatkowanie

Luksemburskie umowy ubezpieczenia na życie są podatkowo neutralne dla osób niebędących rezydentami Luksemburga. Dotyczy to wszelkich zmian w wysokości wartości umów, składek, a także wypłaty należności beneficjentom umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Zgodnie z przepisami luksemburskiego prawa, w przypadku umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, odsetki, dywidendy oraz wzrost aktywów podlegają reinwestowaniu bez opodatkowania. 

Prawem właściwym w zakresie opodatkowania jest prawo kraju rezydencji ubezpieczających oraz ich beneficjentów. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu otrzymania dokumentu informacyjnego „Informacje podatkowe”.

Ubezpieczenia na życie podlegają uprzywilejowanemu traktowaniu w większości europejskich krajów. Luksemburskie umowy ubezpieczenia na życie toworzone są w taki sposób aby zapewniona była zgodność  z przepisami prawno-podatkowymi obowiązującymi w kraju ubezpieczającego.

Czytać dalej :

Ubezpieczenia na życie Bâloise

Fundusze wyrażone w jednostkach obrachunkowych to instrumenty inwestycyjne...

Mobilność

W Bâloise Vie Luxembourg S.A. zdajemy sobie sprawę z coraz większej...

Top