ProFolio, ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym przeznaczone dla prywatnych inwestorów

Umowy ubezpieczeniowe na życie dla jednej lub wielu osób. Ich istotą jest zagwarantowanie wypłaty kapitału lub renty na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Wypłata środków w przypadku umowy ProFolio zależna jest od wyników inwestycyjnych funduszy. Celem umowy ubezpieczenia jest zapewnienie kwoty wypłacanej beneficjentowi w przypadku dożycia i/lub śmierci ubezpieczonych.

Strony umowy ProFolio

Oprócz ubezpieczyciela, wyróżnić można trzy strony zaangażowane:

  1. Ubezpieczający: osoba, która zawiera umowę i płaci składki, co do zasady prawa wynikające z umowy przysługują ubezpieczającemu.
  2. Ubezpieczony: osoba, na której spoczywa ryzyko. Ubezpieczający i Ubezpieczony to najczęściej ta sama osoba.
  3. Beneficjent: osoba, której zostanie wypłacona należność na koniec okresu umownego lub w wypadku śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczający wybiera rodzaj ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego/ubezpieczonych w zależności usług dostępnych w jego kraju.

Indywidualne strategie inwestycyjne

Ubezpieczający wyznacza również indywidualną strategię inwestycyjną, a także wybiera narzędzia inwestycyjne.

W zależności od kraju rezydencji, w okresie trwania umowy ubezpieczający ma prawo do zmiany rodzaju ubezpieczenia lub sposobu alokacji aktywów.

Czytać dalej :

„Trójkąt Bezpieczeństwa”

W praktyce środki związane z umowami ubezpieczenia ...

Mobilność

W Bâloise Vie Luxembourg zdajemy sobie sprawę z coraz większej mobilności ...

Ubezpieczenia na życie Bâloise

Główną cechą funduszy wyrażonych w jednostkach obrachunkowych...

Top